Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogZelená úsporám: nestandardní standardy

Karel Srdečný

7.5.2009

V programu Zelená úsporám narazíme na pojem „pasivní standard“. Ten je zde definován potřebou tepla na vytápění max. 20 kWh/m2, požadavkem na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy max. 0,22 W/m2.K a požadavkem na těsnost budovy h50 ≤0,6 h-1 (platí pro rodinné domy). Odborná veřejnost i informovaní laici jsou zmateni: až dosud se za pasivní pokládal dům s potřebou pod 15 kWh/m2. Uvádí to dokonce i norma ČSN 730540, ovšem v nezávazné, doporučující části.

Méně přísný požadavek ministerstva životního prostředí (MŽP) vychází nejspíše ze snahy zjednodušit stavebníkům život, protože dosáhnout parametru 15 kWh/m2 není u rodinného domu opravdu nic jednoduchého. Proč tomu ale říkat „pasivní energetický standard“?

Jinde se v programu Zelená úsporám setkáme s pojmem „nízkoenergetický standard“, který je pro rodinný dům definován jako potřeba tepla na vytápění maximálně 70 kWh/m2.rok a pro bytový dům max. 50 kWh/m2.rok. Pojem „nízkoenergetický dům“ či „standard“ není v ČR nikde závazně definován; odborná veřejnost však již léta chápe „nízkoenergetický dům“ jako dům se spotřebou pod 50 kWh/m2.rok. Viz také ČSN 730540.

Snahou MŽP bylo podpořit domy i bez strojního větrání s rekuperací tepla. Proto ona hranice potřeby tepla 70 kWh/m2.rok. Proč tomu ale říká „nízkoenergetický standard“ a zvyšuje už tak velký zmatek v této oblasti, je záhadou.

Zajímavé je, že podle podmínek programu Zelená úsporám se do oněch 50 kWh/m2.rok. nezapočítává vliv vytápěcího systému, tj. ztráty v kotli a rozvodech. Jde o potřebu tepla, nikoli spotřebu energií. To je jednoznačně směřováno proti situaci, kdy je jako nízkoenergetický prezentován téměř jakýkoli dům vytápěný tepelným čerpadlem, bez ohledu na kvalitu stavebního řešení.

Program Zelená úsporám je jistě velmi chvályhodná věc, bohužel nerespektování odborného názvosloví snižuje jeho důvěryhodnost.

Přidat názor

Diskuse


 

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

obrázek - Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti Cílem studie je pomoci vzniknout novým energetickým službám pro renovace budov.
Renovační potenciál rezidenčních budov, a s tím související úspora primárně energetických zdrojů, není v ČR ani zdaleka využíván. Doposud bylo renovováno asi 25 % rodinných a 40 % stávajících bytových domů, přičemž jde jak o dílčí renovace, tak o méně časté komplexní (hluboké) renovace. Přibližně 10 % českých domácností je ohroženo energetickou chudobou, tj. jedná se o takové domácnosti, které vydávají více jak 20 % svých celkových příjmů na energetické náklady domácnosti .
Klíčem ke vzniku a úspěchu energetické služby je zužitkovat motivační faktory pro renovace a pokrýt klíčové protirenovační bariéry.
Pokud nemá energetická služba zahrnovat pouze vysokopříjmové klienty, má být skutečně určena k velkému tržnímu zásahu, pak musí efektivně nabídnout zároveň kofinancování z půjčky. Inspirací pro podnikatelské subjekty jsou různé modely úspěšných stávajících energetických služeb v ČR nebo přenos zahraničních modelů do ČR.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2017 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft