Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

RudolfovNízkoenergetické domy I. - Rudolfov (okr. Č. Budějovice)


:: Zvětši obrázek :: Cílem investora bylo nejen získat střechu nad hlavou, ale vyzkoušet v praxi teoretické poznatky o ekologicky šetrném stavění. Nízká spotřeba energie je jen jednou z charakteristických vlastností domu. Důležité bylo i minimalizovat závislost na vnějších dodávkách materiálu, vody, potravin a současně i dodržet architektonický koncept vycházející z tradiční hmoty jihočeského venkovského domu. Dům totiž stojí na okraji starobylé jihočeské obce.

Konstrukční řešení:
Plně podsklepený třípodlažní dům. V podzemním podlaží jsou technické prostory, které mohou sloužit i jako kryt CO. V přízemí a podkroví je byt s ateliérem. Garáž přiléhá k severní straně domu. Obvodové zdivo je provedeno z keramických dutinkových cihel tl. 400 mm s kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenem tl. 50 mm. V podkroví je izolace z minerální vaty tl. 160 mm. Strop nad sklepem je izolován 80 mm minerální vaty. Okna jsou plastová, s kvalitním izolačním dvojsklem.


Architekt:
Ing. Arch. Stanislav Kovář, CSc
:: Zvětši obrázek ::
Projektant:
A-spektrum, s.r.o.
Auditor:
Ing. Karel Srdečný, EkoWATT
Výstavba:
02/1998 - 06/1999

Součinitel prostupu tepla u vybraných konstrukcí:
Obvodové zdivo 0,27 W/m2.K
Stěny v podkroví 0,28 W/m2.K
Podlaha nad sklepy 1,4 W/m2.K
Okna 1,7 W/m2.K
Podlahová plocha obytná 194 m2
Obestavěný prostor 1450 m3
Vytápěný prostor 508 m3
Geometrická charakteristika An/Vn 0,46

Vytápěcí systém:
Vytápění je ústřední, teplovodní, s ocelovými radiátory. V 1 NP je částečně i podlahové vytápění. Radiátory jsou osazeny termostatickými ventily, zdroj je regulován prostorovým termostatem. V domě je několik zdrojů tepla. Hlavním je tepelné čerpadlo Master Therm, které odebírá teplo z půdního kolektoru uloženého na zahradě domu. Celková délka trubky kolektoru je cca 500 m, trubka je uložena v hloubce 1,5 až 2,4 m.

Druhým zdrojem je kotel na zemní plyn, který pracuje jako bivalentní zdroj. Dalším zdrojem je kotel na dřevo, který pracuje střídavě s plynovým kotlem. Tyto zdroje kryjí cca 18% celoroční potřeby tepla (původní předpoklad byl pouze 10%).

:: Zvětši obrázek ::
Typ tepelného čerpadla  země/voda 
Topný výkon 9,8kW
Průměrný topný faktor 3,0


Příprava teplé vody:
:: Zvětši obrázek :: TUV je celoročně připravována třemi plochými deskovými kolektory o celkové ploše 6 m2. Díky dvěma zásobníkům 2 x 200 l je zabezpečena jednodenní akumulace přebytků. Během topné sezóny lze přebytky energie z kolektorů použít i ve vytápěcím systému. Dohřev TUV je elektrickou topnou vložkou v zásobnících. Kolektory kryjí cca 42 % spotřeby TUV.
více o solárních systémech

Energetické parametry:

Tepelná ztráta dle projektu/auditu 10,348 kW
z toho ztráta prostupem 7,138 kW
z toho ztráta větráním 3,210 kW
měrná spotřeba energie na vytápění 45 kWh/m2.rok
3,5 MWh/200m3
Celková tepelná charakteristika budovy qc 0,46 W/m3K
Doporučená tepelná charakteristika budovy qcN (pro An/Vn = 0,46) 0,43 W/m3K
Požadovaná tepelná charakteristika budovy qcN (pro An/Vn = 0,46) 0,54 W/m3K

Roční potřeba energie na vytápění
dodáno tepelným čerpadlem 20 000 kWh 85 %
pasivní solární zisky 1 200 kWh 5 %
dodáno kotlem na zemní plyn nebo na dřevo 2 400 kWh 10 %
CELKEM 23 600 kWh 100 %

Roční potřeba energie na přípravu TUV
dodáno solárním systémem 2 000 kWh 42 %
dodáno tepelným čerpadlem 900 kWh 19 %
dodáno el. tepelnou vložkou 1 900 kWh 39 %
CELKEM 4 800 kWh 100 %

Roční spotřeba energie na vytápění projektová měřěná
spotřeba elektřiny pro tepelné čerpadlo 5 400 kWh 5 800 kWh
spotřeba zemního plynu 3 400 kWh 4 100 kWh
CELKEM 8 800 kWh 9 900 kWh

Vyšší spotřebu energie oproti předpokládanému stavu lze připočíst na vrub vyšším teplotám ve vytápěném prostoru (viz graf).

Průběh spotřeb
:: Zvětši obrázek ::
Průběh teplot
:: Zvětši obrázek ::

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft