Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 23.02.2017 do 02.03.2017

Místo konání: Praha 9 U Technoplynu 1572/1

Popis: Š kolení­ pro montážní­ a servisní­ organizace a dodavatele tepla. Vodoměry, průtokoměry, sestavy měřičů tepla, dálkové přenosy dat + Legislativa k vydání­ Osvědčení­ o registraci pro autorizovanou montហpod vedení­m pracovní­ka ČMI + TEST (tento test slouží­ jako jeden z podkladů pro registraci u ČMI)

Kontakt: vlasak@enbra.cz

ENBRA, a.s.

Ing. Vojtěch Vlasák, ENBRA, a.s., Popůvky 404, 664 41 Troubsko

Reklamace a spory ve stavebnictví­

23-02-2017 čtvrtek 9:00 13:00

Místo konání: Praha 4 - Kunratice Konferenční­ centrum VŠ CHT Praha 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"

Popis: Kurz je zaměřen na problematiku řešení­ sporů a reklamací­ ve stavebnictví­. Budou prezentovány zkušenosti z řešených pří­padů a bude pojednáno o odpovědnosti za vady vzniklé na stavbách, a to včetně dopadů nového občanského zákoní­ku. Osnova kurzu: (1) úloha znalce ve sporu; (2) odpovědnost za vady dí­la

Kontakt: helena.tumova@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Helena Tůmová

Lindab zve na akci Střecha speciál

23-02-2017 čtvrtek 9:00 15:00

Místo konání: Pardubice Golf & Spa Kunětická hora, Dří­teč 155

Popis: Na konferenci se budou probí­rat hlavní­ aspekty střechařského podnikání­ – od ryze technických témat přes právo a po schopnost vlastní­ propagace a umění­ dobře prodat svoji práci. Přijďte si prohlédnout aktuální­ nabí­dku střech a okapů Lindab, diskutujte s naší­m zástupcem a vyzkoušejte si jednoduchost sestavování­ systému Rainline.

Kontakt:

Lindab střešní­ krytiny

Š kolení­ na Merbon - pokročilí­

23-02-2017 čtvrtek 9:00

Místo konání: Bratislava Domat Control System, Údernicka 11, Bratislava

Popis: Během tohoto školení­ se seznámí­te s novinkami v aktuální­ verzi Merbon IDE, s novým HW pro Merbon IDE, s rozdí­ly oproti starší­m verzí­m a s pokročilou prací­ v plném míłdu.

Kontakt: skoleni@domat.cz

461 100 823

Místo konání: Praha 1 Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství­, Václavské nám. 31, 11

Popis: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství­, ČKLOP, MPO ČR, ČKAIT, SPS v ČR, Svaz měst a obcí­, GRAITEC s. r. o., Ministerstvo pro mí­stní­ rozvoj si Vás dovoluje pozvat na odbornou akci, její­mž cí­lem je seznámit účastní­ky s aktuální­ situací­ v problematice větrání­ obytných budov a školských zaří­zení­.

Kontakt:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství­, ČKLOP, MPO ČR, ČKAIT, SPS v ČR, Svaz měst a obcí­, GRAITEC s. r. o., Ministerstvo pro mí­stní­ rozvoj

Místo konání: Praha 9 Hotel Čertousy, Bártlova 35/10

Popis: Jednodenní­ kurz pro ty,co už zabezpečovací­ systémy montují­ a chtějí­ zákazní­kům nabí­dnout nový zabezpečovací­ systém s revoluční­m ovládání­m - JABLOTRON 100. Po úspěšném zvládnutí­ závěrečného testu dostanete certifikát,který opravŠˆuje k montáži alarmů a je klí­čem k zázemí­ a finanční­ podpoře Jablotronu.

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Akademie Jablotron

Základní­ školení­ o montáži sádrokartonu

23-02-2017 - 24-02-2017 čtvrtek 8:00 - pátek 10:00

Místo konání: Mělní­k Areál výrobní­ho závodu Rigips, Horní­ Počaply 254

Popis: V tomto kurzu společně projdeme všechny obecné zásady a podmí­nky pro montហsádrokartonových konstrukcí­ na ocelové podkonstrukci, vč. všech specifik montáže požárně odolných, zvukově izolační­ch a bezpečnostní­ch konstrukcí­.
Čtenáři TZB-info.cz mohou na všechny kurzy až do konce roku 2017 využí­t slevu 30 %. Do přihlášky napište slevový kíłd TZB17.

Kontakt: skolasuchevystavby@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Rigips

602 663 872

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Pořádají­cí­ firmy Honeywell, Reflex CZ, Stiebel Eltron a Wilo CS si Vás dovolují­ pozvat na odborný seminář zaměřený na podporu projekční­ činnosti v oblasti TZB. Do programu je zařazena přednáška týkají­cí­ se novinek v legislativě v oblasti staveb s téměř nulovou spotřebou energie.

Kontakt: stp@stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: celá ČR celá ČR

Popis: Nerovnoměrnost je jedna z okolností­, s ní­ž je při návrhu biologického čištění­ obtí­žné se vyrovnat. Webinář poskytne náměty na řešení­ a nabí­dne i vhodné výrobky, s jejichž pomocí­ se s problémem dá popasovat a vyřešit ho.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO NEW, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Lindab zve na akci Střecha speciál

24-02-2017 pátek 9:00 15:00

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Na konferenci se budou probí­rat hlavní­ aspekty střechařského podnikání­ – od ryze technických témat přes právo a po schopnost vlastní­ propagace a umění­ dobře prodat svoji práci. Přijďte si prohlédnout aktuální­ nabí­dku střech a okapů Lindab, diskutujte s naší­m zástupcem a vyzkoušejte si jednoduchost sestavování­ systému Rainline.

Kontakt:

Lindab střešní­ krytiny

Novinky v JABLOTRON 100

24-02-2017 pátek 9:00 17:00

Místo konání: Praha 9 Hotel Čertousy, Bártlova 35/10

Popis: Jednodenní­ kurz o novinkách v JABLOTRON 100 za poslední­ 2 roky. Určen těm, kteří­ už školení­ na JABLOTRON 100 absolvovali. Představí­me vám nové prvky, funkce a služby, které rozšiřují­ možnosti alarmu. Kurz prodlužuje platnost již zí­skaných certifikátů z oblasti elektronického zabezpečení­ objektů.

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Akademie Jablotron

Staví­me - Bydlí­me 2017

24-02-2017 - 25-02-2017 pátek 9:00 - sobota 18:00

Místo konání: Uherské Hradiště Sportovní­ hala, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště

Popis: Tradiční­ stavební­ výstava po celou Českou Republiku.

Kontakt: omnis@omnis.cz

Omnis Olomouc, a.s.

CIUR - Materiály pro pasivní­ domy

28-02-2017 úterý 8:30 13:30

Místo konání: Ostrava Clarion Congress Hotel, Zkrácená 2703/84

Popis: Co musí­ splŠˆovat pasivní­ dům? - Speciální­ požadavky na novostavby od r.2020. Kolaudace pasivní­ch domů. Dotace na stavbu pasivní­ch domů. Vzduchotěsná a systémová řešení­. Zajištění­ vytápění­ a ohřev teplé vody v pasivní­m domě. Součástí­ semináře je i Workshop na probraná témata.

Kontakt: azpromo@azprmo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Lindab zve na akci Střecha speciál

28-02-2017 úterý 9:00 15:00

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 1058/128

Popis: Na konferenci se budou probí­rat hlavní­ aspekty střechařského podnikání­ – od ryze technických témat přes právo a po schopnost vlastní­ propagace a umění­ dobře prodat svoji práci. Přijďte si prohlédnout aktuální­ nabí­dku střech a okapů Lindab, diskutujte s naší­m zástupcem a vyzkoušejte si jednoduchost sestavování­ systému Rainline.

Kontakt:

Lindab střešní­ krytiny

Odborná školení­ Zehnder 12/2016 - 3/2017

28-02-2017 úterý 9:00 16:00

Místo konání: Vestec u Prahy Zehnder & Husky Akademie, Ví­deŠˆská 573, 252 42 Vestec u Prahy (ZÁKLADNí)

Popis: Zehnder, evropský leader v oblasti inovativní­ch řešení­ pro komfortní­ větrání­ s rekuperací­ tepla přichází­ na český trh s novou generací­ větrací­ch jednotek Zehnder ComfoAir Q. Nové větrací­ jednotky Zehnder ComfoAir Q zahrnují­ inovace v mnoha aspektech. 16 klí­čových funkcí­ a vlastností­ splŠˆuje požadavky konečných zákazní­ků stejně jako odborní­ků z oblasti větrání­.

Kontakt: info@zehnder.cz

Zehnder Group Czech Republic s.r.o.

731 414 443, 383 136 222

Požadavky na realizaci elektroinstalací­ 2017

28-02-2017 úterý 8:00 16:00

Místo konání: Brno AS Hotel, Veslařská 67

Popis: Zveme Vás na odborné školení­ Požadavky na realizaci elektroinstalací­ 2017, jehož cí­lem je předat znalosti pro kontrolu provádění­ elektroinstalací­ ve stavbách typu rozsáhlé bytové projekty, administrativní­ budovy, obchodní­ střediska na klí­č atp.
Sleva 300 Kč pro čtenáře portálu TZB-Info přihlášené s uvedení­m slevového kíłdu: TZB-2017

Kontakt: seminare@lpe.cz

LPE s.r.o.

Ing. Jitka Hřebačková, 775 933 894

Modrá úsporám ... utopie a praxe

28-02-2017 úterý 09:00 14:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952,

Popis: Utopie v širší­m významu označuje něco žádoucí­ho, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešení­mi. Tváří­ se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistí­te, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Kontakt: asio@asio.cz

ASIO NEW, spol. s r.o.

Michal Plotěný, tel.: +420 724 768 192

Novinky v JABLOTRON 100

28-02-2017 úterý 9:00 17:00

Místo konání: Olomouc Hesperia Hotels, s.r.o., Brněnská 55

Popis: Jednodenní­ kurz o novinkách v JABLOTRON 100 za poslední­ 2 roky. Určen těm, kteří­ už školení­ na JABLOTRON 100 absolvovali. Představí­me vám nové prvky, funkce a služby, které rozšiřují­ možnosti alarmu. Kurz prodlužuje platnost již zí­skaných certifikátů z oblasti elektronického zabezpečení­ objektů.

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Akademie Jablotron

Co se stane když...? Saint-Gobain Fíłrum 2017

28-02-2017 úterý 8:00 13:00

Místo konání: Hradec Králové Hotel Tereziánský dvůr J. Koziny 336 Registrace - PlzeŠˆ

Popis: Skupina Saint-Gobain, globální­ lí­dr na trzí­ch udržitelného bydlení­ pořádá již pátou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební­ firmy a ostatní­ profesionály ve stavebnictví­. Semináře se v roce 2017 zaměří­ na problémy na stavbách z pohledu projektanta.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti vytápění­, pří­pravy teplé vody, zásobování­ tepla a zdravotní­ techniky. Témata jsou volena tak, aby poskytla vazbu jak na teoretické, tak i praktické zkušenosti v oboru.

Kontakt: stp@stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha YUGRA - Bývala Hospodářská komora

Popis: Nové inovativní­ a speciální­ technologie pro současnou výstavbu betonových konstrukcí­ včetně uplatnění­ v projektové dokumentaci staveb. Jako host vystoupí­ Ing. Luděk Vejvara, Ph.D. Seminář je akreditován v rámci celoživotní­ho vzdělávání­ komory ČKAIT,ČKA.

Kontakt: prezentace@psmcz.cz

PSM CZ, s.r.o.

602 592 990

Místo konání: Brno Hotel Avanti, Střední­ 61, 602 00 Brno

Popis: 1. roční­k konference, kde mezi hlavní­ témata budou patřit chytré elektroinstalace, Big Data a jejich využití­, Internet věcí­ a jeho využitelnost v inteligentní­ch budovách. Na konferenci připravujeme odborné přednášky a pří­padové studie.

Kontakt:

Pořadatel:Trade Media International s. r. o.

CIUR - Materiály pro pasivní­ domy

01-03-2017 středa 8:30 13:30

Místo konání: Zlí­n Hotel Baltaci, Lešetí­n II/651

Popis: Co musí­ splŠˆovat pasivní­ dům? - Speciální­ požadavky na novostavby od r.2020. Kolaudace pasivní­ch domů. Dotace na stavbu pasivní­ch domů. Vzduchotěsná a systémová řešení­. Zajištění­ vytápění­ a ohřev teplé vody v pasivní­m domě. Součástí­ semináře je i Workshop na probraná témata.

Kontakt: azpromo@azprmo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Lindab zve na akci Střecha speciál

01-03-2017 středa 9:00 15:00

Místo konání: České Budějovice Metropol, Senovážné nám. 248/2

Popis: Na konferenci se budou probí­rat hlavní­ aspekty střechařského podnikání­ – od ryze technických témat přes právo a po schopnost vlastní­ propagace a umění­ dobře prodat svoji práci. Přijďte si prohlédnout aktuální­ nabí­dku střech a okapů Lindab, diskutujte s naší­m zástupcem a vyzkoušejte si jednoduchost sestavování­ systému Rainline.

Kontakt:

Lindab střešní­ krytiny

Vodovodní­ pří­pojky

01-03-2017 středa 09:00 14:00

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta stavební­

Popis: Jednodenní­ odborný kurz z oblasti zásobování­ obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní­ pří­pojky.

Kontakt: bilovska.j@fce.vutbr.cz

Vysoké učení­ technické v Brně Fakulta stavební­

Jana Bí­lovská

Staví­me - Bydlí­me 2017

01-03-2017 - 02-03-2017 středa 9:00 - čtvrtek 18:00

Místo konání: Jihlava Dům kultury, Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava

Popis: Tradiční­ stavební­ výstava po celou Českou Republiku.

Kontakt: omnis@omnis.cz

Omnis Olomouc, a.s.

Místo konání: Ostrava Seminární­ centrum Akademie, Hrušovská 2654/16, Ostrava – Pří­voz (ve spolupráci s DEK stavebniny)

Popis: Divize Rigips přišla s iniciativou v rámci vzdělávání­ a školení­ odborní­ků pracují­cí­ch v oblasti systémů suché vnitřní­ výstavby a upravila obsah certifikace. Certifikace nově obsahuje všechny konstrukce na ocelové podkonstrukci.
Čtenáři TZB-info.cz mohou na všechny kurzy až do konce roku 2017 využí­t slevu 30 %. Do přihlášky napište slevový kíłd TZB17.

Kontakt:

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Rigips

Co se stane když...? Saint-Gobain Fíłrum 2017

01-03-2017 středa 8:00 13:00

Místo konání: Liberec Centrum Babylon Nitranská 415/1

Popis: Skupina Saint-Gobain, globální­ lí­dr na trzí­ch udržitelného bydlení­ pořádá již pátou sérii odborných seminářů pro projektanty, architekty, stavební­ firmy a ostatní­ profesionály ve stavebnictví­. Semináře se v roce 2017 zaměří­ na problémy na stavbách z pohledu projektanta.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Místo konání: Brno Hotel Continental, Kounicova 6

Popis: Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti vytápění­, pří­pravy teplé vody, zásobování­ tepla a zdravotní­ techniky. Témata jsou volena tak, aby poskytla vazbu jak na teoretické, tak i praktické zkušenosti v oboru.

Kontakt: stp@stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí­

CIUR - Materiály pro pasivní­ domy

02-03-2017 čtvrtek 8:30 13:30

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1

Popis: Co musí­ splŠˆovat pasivní­ dům? - Speciální­ požadavky na novostavby od r.2020. Kolaudace pasivní­ch domů. Dotace na stavbu pasivní­ch domů. Vzduchotěsná a systémová řešení­. Zajištění­ vytápění­ a ohřev teplé vody v pasivní­m domě. Součástí­ semináře je i Workshop na probraná témata.

Kontakt: azpromo@azprmo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Lindab zve na akci Střecha speciál

02-03-2017 čtvrtek 8:00 15:00

Místo konání: Praha Kino Cinema City, Veselská 663

Popis: Na konferenci se budou probí­rat hlavní­ aspekty střechařského podnikání­ – od ryze technických témat přes právo a po schopnost vlastní­ propagace a umění­ dobře prodat svoji práci. Přijďte si prohlédnout aktuální­ nabí­dku střech a okapů Lindab, diskutujte s naší­m zástupcem a vyzkoušejte si jednoduchost sestavování­ systému Rainline.

Kontakt:

Lindab střešní­ krytiny

PREFA ACADEMY 2017

02-03-2017 - 03-03-2017 čtvrtek 9:00 - pátek

Místo konání: PREFA fasády - K Zelenči 2883/14, Praha 9 – Horní­ Počernice

Popis: Pro dlouhodobou funkci střešní­ch a fasádní­ch systémů je důležitým faktorem nejen vysoce kvalitní­ materiál, ale také profesionální­ instalace. Proto nabí­zí­ PREFA Aluminiumprodukte možnost praktického proškolení­ všech partnerů ve špičkově vybavených školicí­ch prostorách pod názvem PREFA Academy.

Kontakt: karin.alexandrova@prefa.com

Prefa Aluminiumprodukte, s.r.o.

Karin Alexandrová, 234 496 506

Modrá úsporám ... utopie a praxe

02-03-2017 čtvrtek 09:00 14:00

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží­ 375, 500 02 Hradec Králové

Popis: Utopie v širší­m významu označuje něco žádoucí­ho, i když možná nedosažitelného. No a obdobně je to i s některými dotacemi a technickými řešení­mi. Tváří­ se přitažlivě, ale když proniknete k jádru věci, zjistí­te, že realita je trochu jiná. Prostě představa o výsledku se neshoduje s možnou realitou.

Kontakt: asio@asio.cz

ASIO NEW, spol. s r.o.

Michal Plotěný, tel.: +420 724 768 192

Rekuperace

02-03-2017 čtvrtek 8:30 17:00

Místo konání: Praha 7 Jablotron Office Park, U Pergamenky 1145/12

Popis: Jednodenní­ školení­, kde účastní­ci zí­skají­ všechny potřebné informace o rekuperační­ jednotce Futura a požadavcí­ch na kvalitní­ montáž. Detailně vás seznámí­me s aplikacemi MyJABLOTRON a MyCOMPANY. Po absolvování­ školení­ Vám vystaví­me certifikát potvrzují­cí­ vaši odbornost, jehož platnost je 2 roky.

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Akademie Jablotron

Bauforum společnosti Zapf Daigfuss

02-03-2017 čtvrtek 14:30 17:30

Místo konání: Zapf KG, Gíźnthersbíźhler Str. 10, D-90571 Schwaig (Níźrnberg)

Popis: Zapf Daigfuss KG a Kalksandstein CZ s.r.o. srdečně zvou na tradiční­ stavební­ fíłrum pro profesionály z oboru projekce a plánování­, které se věnuje nejdůležitější­m aspektům plánování­ masivní­ch zděných konstrukcí­ z vápenopí­skového materiálu Kalksandstein. Stavební­ fíłra probí­hají­ v německém jazyce.

Kontakt:

Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopí­skové cihly Zapf Daigfuss

Místo konání: Zlí­n Hotel Baltaci , Lešetí­n II/651

Popis: Jednodenní­ kurz pro ty,co už zabezpečovací­ systémy montují­ a chtějí­ zákazní­kům nabí­dnout nový zabezpečovací­ systém s revoluční­m ovládání­m - JABLOTRON 100. Po úspěšném zvládnutí­ závěrečného testu dostanete certifikát,který opravŠˆuje k montáži alarmů a je klí­čem k zázemí­ a finanční­ podpoře Jablotronu.

Kontakt: skoleni@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.

Akademie Jablotron

Betony pro moderní­ stavby a design

02-03-2017 čtvrtek 9:00 15:00

Místo konání: České Budějovice Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 14

Popis: Seminář Beton University poskytuje souhrn informací­ o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní­ finální­ vzhled konstrukce a zároveŠˆ i funkčnost a odolnost v daném prostředí­. Hlavní­m tématem je použití­ betonu jako materiálu pro vyjádření­ záměrů architekta či designéra - tvar, vzhled, barevnost, zpracování­. Součástí­ semináře jsou zají­mavá řešení­ konstrukcí­ moderní­ch staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

Kontakt: tereza.miklasova@cmbeton.cz

Beton University

Ing. Tereza Miklasová, 724 354 459

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovní­kům v oblasti vytápění­, pří­pravy teplé vody, zásobování­ tepla a zdravotní­ techniky. Témata jsou volena tak, aby poskytla vazbu jak na teoretické, tak i praktické zkušenosti v oboru.

Kontakt: stp@stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí­


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

obrázek - Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti Cílem studie je pomoci vzniknout novým energetickým službám pro renovace budov.
Renovační potenciál rezidenčních budov, a s tím související úspora primárně energetických zdrojů, není v ČR ani zdaleka využíván. Doposud bylo renovováno asi 25 % rodinných a 40 % stávajících bytových domů, přičemž jde jak o dílčí renovace, tak o méně časté komplexní (hluboké) renovace. Přibližně 10 % českých domácností je ohroženo energetickou chudobou, tj. jedná se o takové domácnosti, které vydávají více jak 20 % svých celkových příjmů na energetické náklady domácnosti .
Klíčem ke vzniku a úspěchu energetické služby je zužitkovat motivační faktory pro renovace a pokrýt klíčové protirenovační bariéry.
Pokud nemá energetická služba zahrnovat pouze vysokopříjmové klienty, má být skutečně určena k velkému tržnímu zásahu, pak musí efektivně nabídnout zároveň kofinancování z půjčky. Inspirací pro podnikatelské subjekty jsou různé modely úspěšných stávajících energetických služeb v ČR nebo přenos zahraničních modelů do ČR.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2017 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft