Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 26.09.2016 do 03.10.2016

Mezinárodní­ konference Tepny domu

26-09-2016 - 27-09-2016 pondělí­ - úterý

Místo konání: Brno Hotel Voroněž, Křižkovského 47

Popis: Konference se zaměřuje na osvětu a vzdělávání­ v oblasti obnovy technického zaří­zení­ budov (TZB). Cí­lem je prohloubit zájem a povědomí­ veřejnosti o řešení­ problematiky obnovy tepen bytových domů: rozvodů pitné vody, elektřiny, plynu a odvodu odpadní­ch vod, výtahů, vzduchotechniky a bezpečnosti.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro náš dům, z. s.

Veveří­ 102, 616 00 Brno

CADKON+ MEP - Elektroinstalace

27-09-2016 úterý 8:30 16:00

Místo konání: Brno Křenová 52

Popis: Jednodenní­ školení­, které je určené pro ty, kteří­ s programem CADKON+ MEP začí­nají­ a zají­má je oblast elektroinstalací­. Toto školení­ je zaměřeno hlavně na rutinní­ zvládnutí­ všech profesní­ch funkcí­ CADKON+ MEP – elektroinstalace a mělo by Vám pomoci zvýšit efektivitu při práci.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

244016055

On-line školení­ programu TechCON GiacoCAD 7.1

27-09-2016 úterý 10:00 12:00

Místo konání: On-line

Popis: Společnost Giacomini Vás zve na další­ pokračování­ webináře projekční­ch firem v programu TechCON GiacoCAD 7.1. Připravili jsme program webináře jak pro pokročilé, tak pro začáteční­ky v oblasti „otopných těles a podlahového vytápění­“.

Kontakt: info@giacomini.cz

GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Místo konání: Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Požadavky na dřevostavby - statika, akustika. Konstrukční­ katalog skladeb, požární­ odolnost, chování­ skladeb při požáru. Vnitřní­ výplně, venkovní­ izolace, součinitel prostupu tepla. Změny požadavků na požární­ bezpečnost ETICS. Akce je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

CADKON+ MEP - Zdravotechnika

30-09-2016 pátek 8:30 16:00

Místo konání: Praha Jeremenkova 90a, Praha 4

Popis: Jednodenní­ školení­, které je určené pro ty, kteří­ s programem CADKON+ MEP začí­nají­ a zají­má je oblast zdravotechniky. Toto školení­ je zaměřeno hlavně na rutinní­ zvládnutí­ všech profesní­ch funkcí­ CADKON+ MEP – zdravotechnika a mělo by Vám pomoci zvýšit efektivitu při práci.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

244016055

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Společnost Arrano Group s.r.o. dří­ve Ecological Consulting a.s. zí­skala jako první­ subjekt v České republice od Ministerstva práce a sociální­ch věcí­ akreditaci k provádění­ zkoušky z odborné způsobilosti k zajišŠĄování­ úkolů v prevenci rizik podle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcí­ch předpisů na dobu 3 let.

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví­ při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní­ předepsané kvalifikační­ předpoklady a uhradí­ stanovený poplatek.

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Problematika hygienického zabezpečení­ vod

30-09-2016 pátek 09:30 11:00

Místo konání: Celá ČR

Popis: Webinář bude věnován legislativě a možnostem hygienického zabezpečení­ jak pitných, tak i recyklovaných nebo odpadní­ch vod v nejrůznější­ch souvislostech. Zejména bude diskutováno využití­ odpadní­ch vod na závlahu a recyklace šedých vod v rámci budov.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Místo konání: Praha Černý most

Popis: V sobotu 1.10.2016 vyjedeme na dva exkurzní­ okruhy, abychom navští­vili stavby s úsporným provozem a pří­rodní­mi stavební­mi materiály. Během zastávek na stavbách vás provedou architekti i majitelé budov, dí­ky čemuž je možné zí­skat cennou zpětnou vazbu z fungování­ budov.

Kontakt: pribehydomu@gmail.com

Ekodům z.s.

Jana Čechová

Správa a provoz nemovitostí­, facility management v praxi

03-10-2016 - 05-10-2016 pondělí­ 9:00 - středa 17:00

Místo konání: Praha Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Popis: Intenzivní­ 5denní­ (3+2 dny) vzdělávací­ seminář účastní­ci ohodnotili výborně a vzhledem k další­m zájemcům budeme oteví­rat nový kurz. První­ zájemci se již hlásí­ a počet mí­st je omezen. Proto s přihlášení­m (rezervací­) neváhejte, předchozí­ semináře byly vždy rychle vyprodány. Seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí­. Účastní­ci obdrží­ Certifikát managera správy a provozu nemovitostí­, který vydává TZB-info společně s IFMA CZ.

Kontakt: adela.bystricka@topinfo.cz

Odborný portál TZB-info

Adéla Bystřická

Místo konání: Hradec Králové Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40

Popis: Seminář je zaměřen na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovní­ky v oblasti vytápění­, chlazení­ a VZT, kteří­ se v praxi setkávají­ s problematikou návrhu v oblasti potrubní­ch rozvodů, sálavého vytápění­ a chlazení­ a otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2016 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft