Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 27.10.2016 do 03.11.2016

Místo konání: Pardubice U Panasonicu 356, Pardubice - Staré Čí­vice

Popis: Zveme Vás na školení­ Merbon IDE pro pokročilé, kde budete seznámeni s novinkami v aktuální­ verzi Merbon IDE, s novým HW pro Merbon IDE, s rozdí­ly oproti starší­m verzí­m a s pokročilou prací­ v plném míłdu.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Dostupné a důstojné bydlení­ pro všechny II

01-11-2016 úterý 10:00 15:00

Místo konání: Praha Evropský dům, Jungmannova 745/24, Praha 1 - Nové Město

Popis: Srdečně Vás zveme na konferenci pořádanou Pražskou organizací­ vozí­čkářů pod záštitou prof. Ing. arch. Ireny Š estákové z ČVUT Fakulty architektury. Navážeme na loŠˆskou konferenci a budeme pokračovat v diskuzi na téma podmí­nky a koncepce bydlení­ zejména pro lidi se zdravotní­m postižení­m a pro seniory.

Kontakt:

Pořadatel:Pražská organizace vozí­čkářů, z. s.

Střechy, fasády a zateplení­ objektů

01-11-2016 úterý 8:30 13:15

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128

Popis: Hlavní­ téma: Kompletní­ řešení­ domu od základů po střechu - YTONG. Moderní­ systémové řešení­ zateplené střechy a fasády. Fasádní­ desky a panely pro provětrávané fasády. Novinky a trendy v oblasti detailů ETICS. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa

01-11-2016 úterý 09:00 14:00

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno

Popis: Úkolem semináře je seznámit účastní­ky s aktuální­mi problémy v oblasti nakládání­ s odpadní­mi vodami a jejich řešení­m po stránce technologické a legislativní­.

Kontakt: cibula@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Vratislav Cibula

CADKON+ MEP - Základní­ školení­ I.

01-11-2016 úterý 8:30 16:00

Místo konání: Brno Křenová 52

Popis: Jednodenní­ školení­ určené pro ty, kteří­ začí­nají­ s programem CADKON+ Basic, CADKON+ Architecture nebo CADKON+ MEP (se samostatným jádrem). Základní­ školení­ je zaměřeno hlavně na rutinní­ zvládnutí­ kreslení­ a editaci objektů, včetně různých tipů a triků pro efektivnější­ kreslení­.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

244016055

Anaerobie, léky, drogy, smrad a legislativa

02-11-2016 středa 09:00 14:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4

Popis: Úkolem semináře je seznámit účastní­ky s aktuální­mi problémy v oblasti nakládání­ s odpadní­mi vodami a jejich řešení­m po stránce technologické a legislativní­.

Kontakt: cibula@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Vratislav Cibula

CADKON+ Základní­ školení­ II.

02-11-2016 středa 8:30 16:00

Místo konání: Brno Křenová 52

Popis: Kurz volně navazuje na CADKON+ základní­ školení­ l.. Je určené pro uživatele programu CADKON+ Basic, Architecture nebo MEP. Pokročilé školení­ je zaměřeno na práci se styly, bloky,referencemi a další­mi pokročilými pří­kazy, u kterých se předpokládá, že uživatel zvládá běžné kreslí­cí­ a editační­ pří­kazy.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

244016055

Odborná sympozia Jak to dělají­ jinde

02-11-2016 středa 9:00 14:30

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128

Popis: Vzdělávejte se zdarma. Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace a rekonstrukce bytových domů. Tematické oblasti: komunikace v domě, aktuální­ legislativa v kontextu BD a SV, úspory energií­, obnova TZB, stavební­ technologie, financování­ a dotace atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, z.s.

Veveří­ 102, 61600 Brno

10. roční­k konference Dřevostavby v praxi

03-11-2016 - 04-11-2016 čtvrtek - pátek

Místo konání: Lí­sek u Bystřice nad Pernštejnem Hotel Skalský dvůr

Popis: Hlavní­ témata: Vzduchotěsnost a akustika. Dvoudenní­ konference s ví­ce než 300 účastní­ky zahrnuje přednášky a praktické ukázky pří­mo na píłdiu v přednáškovém sále, doprovodné pracovní­ semináře (workshopy) v učebnách a prezentační­ expozice partnerů pro osobní­ kontakt při technické a obchodní­ komunikaci. Konference je zaměřena na praxi, proto zde nebudou chybět zástupci společností­, jejichž produkty pomáhají­ řešit požadavky akustiky, vzduchotěsnosti a vůbec návrhu a realizace dřevostaveb.

Kontakt: jiri.provazek@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - divize Rigips

731 642 254

Betony pro moderní­ stavby a design

03-11-2016 čtvrtek 9:30 15:00

Místo konání: Praha Hotel Artemis, U Sluncové 14

Popis: Seminář poskytuje souhrn informací­ o betonech, u kterých je vyžadován zejména kvalitní­ finální­ vzhled konstrukce a zároveŠˆ i funkčnost a odolnost v daném prostředí­. Hlavní­m tématem je použití­ betonu jako materiálu pro vyjádření­ záměrů architekta či designéra (tvar, vzhled, barevnost, zpracování­). Součástí­ semináře jsou zají­mavá řešení­ konstrukcí­ moderní­ch staveb a betonových prvků, kde byl použit beton v exteriérovém a interiérovém designu.

Kontakt:

Beton University

Místo konání: Praha budova Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, Praha 1

Popis: Letošní­ konference se bude věnovat těmto tématům: Bezpečnostní­ priority v ČR a Evropě. Vývoj bezpečnostní­ch opatření­ měkkých cí­lů. Skryté hrozby v kyberprostoru. Technologické novinky. Úspěch nebo etika - compliance dilema. Co přinese nový zákon o SBS. Přijďte se i Vy dozvědět ví­ce a prodiskutovat tato témata s ostatní­mi odborní­ky v tomto oboru.

Kontakt: info@asiscz.org

ASIS International - Česká republika

702 204 009

Konference Interiéry 2016

03-11-2016 čtvrtek

Místo konání: Volyně Vyšší­ odborné škole a Střední­ průmyslové škole ve Volyni

Popis: Letošní­ hlavní­ téma je pří­běh - pří­běh realizací­, designérů a materiálů. Profesor Jiří­ Pelcl pohovoří­ na téma "Zapomenutí­ minimalisté" - Hnutí­ Shakers v USA, architektka Kamila Douděrová se zaměří­ na pří­běhy realizací­ z televizní­ho pořadu a zmí­ní­me napří­klad i budování­ značky českého nábytku. Nebudeme však hovořit čistě o interiérech. Na řadu přijde i téma zlepšení­ komunikace se zákazní­kem, práce se softwarem a umění­. Vše inspirativní­ a užitečné pro interiérové designéry, architekty, výrobce a prodejce nábytku a další­ profesionály z oboru.

Kontakt: skola@volyne.cz

Vyšší­ odborná škola a Střední­ průmyslová škola

383 372 817

Místo konání: Klecany Třebí­zského nám. 424, Klecany

Popis: Zveme Vás na školení­ Merbon IDE pro pokročilé, kde budete seznámeni s novinkami v aktuální­ verzi Merbon IDE, s novým HW pro Merbon IDE, s rozdí­ly oproti starší­m verzí­m a s pokročilou prací­ v plném míłdu.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Odborná sympozia Jak to dělají­ jinde

03-11-2016 čtvrtek 9:00 14:30

Místo konání: Karlovy Vary Hotel Dvorana, Chebská 394

Popis: Vzdělávejte se zdarma. Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace a rekonstrukce bytových domů. Tematické oblasti: komunikace v domě, aktuální­ legislativa v kontextu BD a SV, úspory energií­, obnova TZB, stavební­ technologie, financování­ a dotace atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, z.s.

Veveří­ 102, 61600 Brno

Místo konání: Ostrava Seminární­ centrum Akademie, Hrušovská 16

Popis: Seminář pořádaný Státní­m úřadem pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, se bude zabývat radiační­ ochranou, moderní­mi požadavky na vytápění­ a větrání­ budov, uplatnění­m požadavků na ochranu proti radonu při projektování­ a realizaci staveb a měření­ radonu.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Bytová Show 2016

03-11-2016 - 06-11-2016 čtvrtek - neděle

Místo konání: Hradec Králové Kongresové a výstavní­ centrum Aldis, Eliščino nábřeží­ 375

Popis: Bytová show je výstava s bohatými zkušenostmi a velmi dobrým renomé. Za dobu ví­ce než 20 let se zařadila mezi významné výstavy v České republice a stala se největší­ v regionu východní­ch Čech. Je to hlavně zásluhou vystavovatelů, kteří­ ji zdobí­ svými expozicemi. Je zde možnost zhlédnout širokou přehlí­dku výrobců a nabí­dku obchodní­ch firem. ZároveŠˆ jsou předváděny novinky a míłdní­ trendy. Na výstavě Bytová show se návštěvní­ci setkají­ pří­mo s výrobci a architekty, kteří­ jim podají­ informace opravdu z té první­ ruky.

Kontakt: info@bytovashow.cz

Beton University

Ing. Karmen Kebortová, 773 603 995


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2016 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft