Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 21.11.2017 do 28.11.2017

BOZP v roce 2018

21-11-2017 úterý 9:00 16:30

Místo konání: Praha Grandior Hotel Prague

Popis: Účastní­ci se prostřednictví­m přednášek na nejaktuálnější­ témata ze současné BOZP v jednom dni seznámí­ se současným vývojem v oboru i s tí­m, co tento vývoj znamená pro praxi na pracoviští­ch. Přednášejí­ odborní­ci, kteří­ se jednotlivými oblastmi dlouhodobě zabývají­.

Kontakt: vrany@dashofer.cz

Pořadatel:Verlag Dashöfer, nakladatesltví­ spol. s r. o.

Ondřej Vraný

Místo konání: Ostrava Seminární­ centrum Akademie, Hrušovská 16

Popis: Seminář je zaměřen na nejmodernější­ materiály a technologie ve stavebnictví­, zejména pak na připravované novinky pro nadcházejí­cí­ rok 2018, které odprezentuje široké spektrum firem. Akce není­ zpoplatněna a je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Semináře DEKSOFT - TZB, teptech, energetika

21-11-2017 úterý 8:40 14:20

Místo konání: Praha Hotel DUO, Teplická 492, Praha 9

Popis: Nový SW TZB pro komplexní­ dimenzování­ otopných soustav, nový SW TEPELNÁ TECHNIKA 2D pro tepelnětechnické posuzování­ detailů, nový SW ZÁKLADNí PROV̊˜ENí pro inspekce nemovitostí­ pro realitní­ trh. BIM DEK - plugin DEKSOFT v programech ARCHICAD a REVIT. Další­ novinky DEKSOFT. Informace o revizi tepelnětechnické normy ČSN 73 0540-2. Informace z připravované legislativy v oblasti energetické náročnosti budov.

Kontakt: info@stavebni-fyzika.cz

DEKPROJEKT s.r.o.

+ 420 733 168 429

Základy rozpočtování­ s využití­m IT

21-11-2017 úterý 9:00 15:30

Místo konání: Praha Pražská 18, Praha 10, 1. patro, učebna č.dveří­ 216

Popis: Kurzy typu B jsou zaměřeny na zí­skání­ praktických dovedností­ v ovládání­ rozpočtového a kalkulační­ho SW KROS. Kurz B1 provede účastní­ky systémem KROS základní­mi činnostmi při tvorbě rozpočtů za souběžného užití­ Cenové soustavy ÚRS.
Na kurz je nutné se registrovat.

Kontakt: jiri.zabransky@urspraha.cz

ÚRS PRAHA, a.s.

Ing. Jiří­ Zabranský, 724 034 538

Š kolení­ obchodní­ch dovedností­

21-11-2017 úterý 9:00 17:00

Místo konání: Praha JABLOTRON OFFICE PARK, U Pergamenky 12, Praha 7 - Holešovice

Popis: Jednodenní­ kurz obchodní­ch dovedností­ pro platinové, zlaté a stří­brné obchodní­ partnery. Nové školení­ obchodní­ch dovedností­, které vychází­ z našich dlouhodobých zkušeností­ prodejů alarmů.

Kontakt:

JABLOTRON ALARMS a.s.

Místo konání: Praha 4 Sál Svazu českých a moravských bytových družstev, Podolská 50

Popis: Seminář je určen majitelům a správcům bytových fondů i provozovatelům nebytových prostor, zástupcům majetkových odborů měst a obcí­, funkcionářům bytových družstev a SVJ.
Seminář se koná pod záštitou ministryně Karly Š lechtové. V průběhu semináře budou v předsálí­ výstavky členů ARTAV s ukázkami měří­cí­, registrační­ i regulační­ techniky a s nabí­dkou služeb.

Kontakt: artav@seznam.cz

Pořadatel:Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

RNDr. Jaromí­r Pohanka

Místo konání: Brno Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1

Popis: Seminář je zaměřen na nejmodernější­ materiály a technologie ve stavebnictví­, zejména pak na připravované novinky pro nadcházejí­cí­ rok 2018, které odprezentuje široké spektrum firem. Akce není­ zpoplatněna a je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Místo konání: Praha Pražská 18, Praha 10, 1. patro, učebna č.dveří­ 216

Popis: Kurz C je zaměřen na zí­skání­ pokročilých dovedností­ v rozpočtování­ v SW KROS 4. Kurz probí­há formou praktických ukázek za souběžné práce všech účastní­ků na PC. Před kurzem C je doporučeno absolvovat kurz B.
Na kurz je nutné se registrovat.

Kontakt: jiri.zabransky@urspraha.cz

ÚRS PRAHA, a.s.

Ing. Jiří­ Zabranský, 724 034 538

Místo konání: Bratislava Ponteo activity park Rusovce, Starorí­mska 1a

Popis: Predstavujeme zabezpečovací­ systém s revolučným ovládaní­m. JABLOTRON 100 sa prispí´sobí­ bytu, rodinnému domu, prevádzke alebo kancelárskej budove. Poskytuje viac sekcií­, uží­vateĞov, detektorov a programovateĞných výstupov. Po úspešnom zvládnutí­ záverečného testu zí­skate certifikát pre montហalarmov.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.

041 511 68 51

Seminář o chytrém veřejném osvětlení­

23-11-2017 čtvrtek 13:00 16:30

Místo konání: Litoměřice konferenční­ centrum Gotický Hrad

Popis: Hlavní­ témata seminářů jsou technické aspekty veřejného osvětlení­, význam analýzy a pasportizace, financování­ investice, strategické plánování­, chytré veřejné osvětlení­, pří­klady z praxe a informace o aktuální­ výzvě programu EFEKT 2018.

Kontakt: ops@porsenna.cz

PORSENNA o.p.s.

244 013 186

Místo konání: Brno Vysoké učení­ technické v Brně, Fakulta stavební­

Popis: Dvoudenní­ kurz celoživotní­ho vzdělávání­ ve dnech 16. a 23. 11. 2017 je zaměřen na problematiku v oblasti čištění­ odpadní­ch vod. Ví­ce informací­ naleznete na webových stránkách našeho ústavu.

Kontakt: bilovska.j@fce.vutbr.cz

Vysoké učení­ technické v Brně Fakulta stavební­

Jana Bí­lovská

Protipožární­ ochrana staveb

23-11-2017 čtvrtek 8:30 13:00

Místo konání: Praha Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Popis: Seminář se bude věnovat aktuální­ situaci v oblasti protipožární­ ochrany staveb, souvisejí­cí­ legislativy a zkušenostem s realizací­ protipožární­ch obkladů.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Sezimovo Ústí­ Průmyslová 631

Popis: Zveme Vás na prezentační­ den odhalují­cí­ výsledky nezávislých vědeckých autorit zí­skaných při testech sálavých radiátorů se zářičem W3Q. Vysoká účinnost vytápění­ a chlazení­ řadí­ radiátory s patentovaným zářičem na čelní­ pozici na trhu. Prezentační­ den Vám nabí­dne informace, které zí­skáte pouze u nás.

Kontakt: obchod@bitherm.cz

ELVL s. r. o.

František Lapáček, 381 254 215

Místo konání: Jihlava EA Business Hotel Jihlava, Havlí­čkova 5625/28

Popis: Seminář je zaměřen na nejmodernější­ materiály a technologie ve stavebnictví­, zejména pak na připravované novinky pro nadcházejí­cí­ rok 2018, které odprezentuje široké spektrum firem. Akce není­ zpoplatněna a je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Tepelná čerpadla v roce 2018

23-11-2017 čtvrtek 9:00 14:00

Místo konání: Praha PVA EXPO Praha LetŠˆany

Popis: Konference bude zaměřena na aktuální­ situaci na trhu a praktické informace z malých i velkých instalací­. Je určena architektům, projektantům, realizační­m firmám a další­ odborné veřejnosti. V předsálí­ konferenční­ho prostoru bude probí­hat prezentace významných zástupců z oboru tepelných čerpadel.

Kontakt:

Asociace pro využití­ tepelných čerpadel

Místo konání: Bratislava Ponteo activity park Rusovce, Starorí­mska 1a

Popis: Na funkčných paneloch uvidí­te praktické ukážky funkcií­ a nastavení­ autoalarmov s ich detektormi. Predvedieme vám lokalizáciu a blokovanie vozidla. Zoznámime vás s monitoringom prevádzky firemných flotí­l a s využití­m našej aplikácie pre bežného uží­vateĞa vozidla.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.

041 511 68 51

Zkouška - Koordinátor BOZP

24-11-2017 pátek 8:00 16:00

Místo konání: Olomouc Střední­ novosadská 7/10

Popis: Zkouška/periodická zkouška z odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění­ pozdější­ch předpisů.

Kontakt: sona.vachalova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Ing. SoŠˆa Vachalová

Zkouška - Prevence rizik v BOZP

24-11-2017 pátek 8:00 16:00

Místo konání: Olomouc Střední­ novosadská 7/10

Popis: Zkouška z odborné způsobilosti k zajišŠĽování­ úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění­ pozdější­ch předpisů.

Kontakt: sona.vachalova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Ing. SoŠˆa Vachalová

Místo konání: celá ČR celá ČR

Popis: S rozvojem technologií­ ČOV pro obce je třeba také řešit otázky minimalizace produkce kalů a ekonomiky jejich zpracování­ - touto problematikou se bude zabývat zmí­něný webinář.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO NEW, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Základy praktického rozpočtování­ a kalkulování­

28-11-2017 - 29-11-2017 úterý 9:00 - středa 15:30

Místo konání: Praha Pražská 18, Praha 10, 1. patro, učebna č.dveří­ 216

Popis: Kurz A je nejrozsáhlejší­ a nejkomplexnější­ kurz společnosti ÚRS PRAHA. Účastní­ci kurzu zí­skají­ podrobné znalosti a praktické dovednosti v oblasti oceŠˆování­ stavební­ch prací­. Kurz probí­há formou přednášek a praktických cvičení­.

Kontakt: jiri.zabransky@urspraha.cz

ÚRS PRAHA, a.s.

Ing. Jiří­ Zabranský, 724 034 538

Místo konání: Hradec Králové Hotel Tereziánský dvůr, J. Koziny 336

Popis: Seminář je zaměřen na nejmodernější­ materiály a technologie ve stavebnictví­, zejména pak na připravované novinky pro nadcházejí­cí­ rok 2018, které odprezentuje široké spektrum firem. Akce není­ zpoplatněna a je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Semináře DEKSOFT - TZB, teptech, energetika

28-11-2017 úterý 8:10 12:30

Místo konání: Bratislava Hotel GAUDIO, Úderní­cka 14

Popis: Nový SW TZB pre komplexné dimenzovanie vykurovací­ch systémov, nový SW TEPELNÁ TECHNIKA 2D pre tepelnotechnické posudzovanie detailov, nový SW ZÁKLADNí‰ PREVERENIE pre inšpekcie nehnuteĞností­ pre realitný trh. Ďalšie novinky DEKSOFT. Program ENERGETIKA pre energetické certifikáty a projektová hodnotenie - ďalší­ rok skúseností­. BIM DEK - DEKSOFT plugin v programoch ARCHICAD a REVIT.

Kontakt: info@stavebni-fyzika.cz

DEKPROJEKT s.r.o.

+ 420 733 168 429

Spalinové cesty a komí­ny 2017

28-11-2017 úterý 8:30 13:00

Místo konání: PlzeŠˆ SOU stavební­, Borská 55

Popis: Společnost Schiedel ve spolupráci s STP si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář "Spalinové cesty a komí­ny 2017". Do programu semináře jsou zařazeny odborné přednášky prof. Karla Kabeleho (ČVUT Praha), doc. Hirše (VUT Brno) a informace z Technické normalizační­ komise.

Kontakt: stp@stpcr.cz

STP - Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT - objekt Sázava, Chemická 952, Praha 4 - Kunratice

Popis: Od ledna 2018 nabude účinnosti kontroverzní­ novela stavební­ho zákona, která zásadní­m způsobem mění­ uží­vané postupy ve stavební­m právu. Posluchači se seznámí­ s obsahem novely a poskytne přehled nejvýznamnější­ch změn v oblasti územní­ho rozhodování­ a stavební­ho řádu.

Kontakt: kurzy@betonconsult.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

602 508 571, 244 401 879

Místo konání: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní­ 39, 602 00 Brno, Sál - Tiskové středisko Jihomoravský

Popis: Cech topenářů a instalatérů ČR Vás zve na seminář o důsledcí­ch naří­zení­ o ochraně osobní­ch údajů, které bude platit od května 2018. Kurz je zaměřen na povinnosti pro malé a střední­ montážní­ a servisní­ firmy a koná se v Brně.

Kontakt: cti@cechtop.cz

Cech topenářů a instalatérů ČR

Zdena Habartová, tel. +420 543 424 565., mobil:+420 730 190 840

Velká novela stavební­ho zákona 2018

28-11-2017 úterý 9:00 15:00

Místo konání: Praha Konferenční­ centrum VŠ CHT, PRAHA 4 - Kunratice, Chemická 952, objekt "SÁZAVA"

Popis: Od ledna 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná a kontroverzní­ velká novela stavební­ho zákona, provedená zákonem č. 225/2017 Sb., která zásadní­m způsobem mění­ doposud uží­vané postupy ve stavební­m právu. Cí­lem semináře je seznámit posluchače s obsahem novely stavební­ho zákona a poskytnout přehled nejvýznamnější­ch změn v oblasti územní­ho rozhodování­ a stavební­ho řádu, s vazbou na navazují­cí­ a souvisejí­cí­ právní­ předpisy.

Kontakt: info@stavebni-kurzy.cz

BETONCONSULT, s.r.o.

Místo konání: Nitra hotel Autojas, Cabajská 29

Popis: Jednodenný kurz, počas ktorého vás zoznámime s novinkami, ktoré v JABLOTRON 100 nastali za posledné 2 roky. Kurz je určený pre technikov, ktorí­ školenie JABLOTRON 100 v minulosti už absolvovali. Po skončení­ kurzu mí´žete využiŠĽ konzultáciu konkrétnej témy s lektorom.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.

041 511 68 51


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti

obrázek - Energetické služby pro renovace rezidenčních budov v soukromém vlastnictví - Inovace a příležitosti Cílem studie je pomoci vzniknout novým energetickým službám pro renovace budov.
Renovační potenciál rezidenčních budov, a s tím související úspora primárně energetických zdrojů, není v ČR ani zdaleka využíván. Doposud bylo renovováno asi 25 % rodinných a 40 % stávajících bytových domů, přičemž jde jak o dílčí renovace, tak o méně časté komplexní (hluboké) renovace. Přibližně 10 % českých domácností je ohroženo energetickou chudobou, tj. jedná se o takové domácnosti, které vydávají více jak 20 % svých celkových příjmů na energetické náklady domácnosti .
Klíčem ke vzniku a úspěchu energetické služby je zužitkovat motivační faktory pro renovace a pokrýt klíčové protirenovační bariéry.
Pokud nemá energetická služba zahrnovat pouze vysokopříjmové klienty, má být skutečně určena k velkému tržnímu zásahu, pak musí efektivně nabídnout zároveň kofinancování z půjčky. Inspirací pro podnikatelské subjekty jsou různé modely úspěšných stávajících energetických služeb v ČR nebo přenos zahraničních modelů do ČR.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2017 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft