Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Kalendář akcíVýstavy, veletrhy, semináře od 29.09.2016 do 06.10.2016

CADKON+ MEP - Zdravotechnika

30-09-2016 pátek 8:30 16:00

Místo konání: Praha Jeremenkova 90a, Praha 4

Popis: Jednodenní­ školení­, které je určené pro ty, kteří­ s programem CADKON+ MEP začí­nají­ a zají­má je oblast zdravotechniky. Toto školení­ je zaměřeno hlavně na rutinní­ zvládnutí­ všech profesní­ch funkcí­ CADKON+ MEP – zdravotechnika a mělo by Vám pomoci zvýšit efektivitu při práci.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

244016055

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Společnost Arrano Group s.r.o. dří­ve Ecological Consulting a.s. zí­skala jako první­ subjekt v České republice od Ministerstva práce a sociální­ch věcí­ akreditaci k provádění­ zkoušky z odborné způsobilosti k zajišŠĽování­ úkolů v prevenci rizik podle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcí­ch předpisů na dobu 3 let.

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Místo konání: Olomouc Na Střelnici 48

Popis: Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví­ při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní­ předepsané kvalifikační­ předpoklady a uhradí­ stanovený poplatek.

Kontakt: katerina.stiborova@arranogroup.cz

Arrano Group s.r.o.

Kateřina Stiborová

Problematika hygienického zabezpečení­ vod

30-09-2016 pátek 09:30 11:00

Místo konání: Celá ČR

Popis: Webinář bude věnován legislativě a možnostem hygienického zabezpečení­ jak pitných, tak i recyklovaných nebo odpadní­ch vod v nejrůznější­ch souvislostech. Zejména bude diskutováno využití­ odpadní­ch vod na závlahu a recyklace šedých vod v rámci budov.

Kontakt: plotenym@asio.cz

ASIO, spol. s r.o.

Michal Plotěný

Místo konání: Praha Černý most

Popis: V sobotu 1.10.2016 vyjedeme na dva exkurzní­ okruhy, abychom navští­vili stavby s úsporným provozem a pří­rodní­mi stavební­mi materiály. Během zastávek na stavbách vás provedou architekti i majitelé budov, dí­ky čemuž je možné zí­skat cennou zpětnou vazbu z fungování­ budov.

Kontakt: pribehydomu@gmail.com

Ekodům z.s.

Jana Čechová

Správa a provoz nemovitostí­, facility management v praxi

03-10-2016 - 05-10-2016 pondělí­ 9:00 - středa 17:00

Místo konání: Praha Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Popis: Intenzivní­ 5denní­ (3+2 dny) vzdělávací­ seminář účastní­ci ohodnotili výborně a vzhledem k další­m zájemcům budeme oteví­rat nový kurz. První­ zájemci se již hlásí­ a počet mí­st je omezen. Proto s přihlášení­m (rezervací­) neváhejte, předchozí­ semináře byly vždy rychle vyprodány. Seminář je zaměřen na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí­. Účastní­ci obdrží­ Certifikát managera správy a provozu nemovitostí­, který vydává TZB-info společně s IFMA CZ.

Kontakt: adela.bystricka@topinfo.cz

Odborný portál TZB-info

Adéla Bystřická

Místo konání: Hradec Králové Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40

Popis: Seminář je zaměřen na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovní­ky v oblasti vytápění­, chlazení­ a VZT, kteří­ se v praxi setkávají­ s problematikou návrhu v oblasti potrubní­ch rozvodů, sálavého vytápění­ a chlazení­ a otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Střechy, fasády a zateplení­ objektů

04-10-2016 úterý 8:30 12:25

Místo konání: Olomouc BEA Campus Olomouc, Tří­da Kosmonautů 1288/1

Popis: Hlavní­ téma: Kompletní­ řešení­ domu od základů po střechu - YTONG. Moderní­ systémové řešení­ zateplené střechy a fasády. Fasádní­ desky a panely pro provětrávané fasády. Novinky a trendy v oblasti detailů ETICS. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

CADKON+ MEP - Vzduchotechnika

04-10-2016 úterý 8:30 16:00

Místo konání: Praha Jeremenkova 90a, Praha 4

Popis: Jednodenní­ školení­, které je určené pro ty, kteří­ s programem CADKON+ MEP začí­nají­ a zají­má je oblast vzduchotechniky. Toto školení­ je zaměřeno hlavně na rutinní­ zvládnutí­ všech profesní­ch funkcí­ CADKON+ MEP – vzduchotechnika a mělo by Vám pomoci zvýšit efektivitu při práci.

Kontakt: recepce@graitec.cz

GRAITEC s.r.o.

244016055

Místo konání: Zlí­n Hotel Garni, nám. T. G. Masaryka 1335

Popis: Seminář je zaměřen na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovní­ky v oblasti vytápění­, chlazení­ a VZT, kteří­ se v praxi setkávají­ s problematikou návrhu v oblasti potrubní­ch rozvodů, sálavého vytápění­ a chlazení­ a otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

JIKA: Vše do koupelny od A do Z

05-10-2016 středa 8:30 13:00

Místo konání: Praha Galerie koupelen Laufen CZ, I. P. Pavlova 5, Praha 2

Popis: Tato setkání­ jsou určena všem, kteří­ se chtějí­ blí­že seznámit s produkcí­ a novinkami přední­ho výrobce koupelnového vybavení­, novými trendy v moderní­m designu a praktickými ukázkami, které nenaleznete v žádném propagační­m materiálu. Seminář je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Odborná sympozia Jak to dělají­ jinde

05-10-2016 středa 9:00 14:30

Místo konání: Havlí­čkův Brod Hotel Slunce, Jihlavská 1985

Popis: Vzdělávejte se zdarma. Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace a rekonstrukce bytových domů. Tematické oblasti: komunikace v domě, aktuální­ legislativa v kontextu BD a SV, úspory energií­, obnova TZB, stavební­ technologie, financování­ a dotace atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, z.s.

Veveří­ 102, 61600 Brno

Místo konání: Ostrava Hotel Imperial, Tyršova 6

Popis: Seminář je zaměřen na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovní­ky v oblasti vytápění­, chlazení­ a VZT, kteří­ se v praxi setkávají­ s problematikou návrhu v oblasti potrubní­ch rozvodů, sálavého vytápění­ a chlazení­ a otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Š˝ilina Hotel Slovakia

Popis: Unikátne zálohované obehové čerpadlo pre vykurovacie systémy. Nejedná sa len o ní­zko odberovú pumpu s akumulátorom, ale o kompletný a premyslený systém so širokou škálou uplatnení­. Ďalšou novinkou je programovateĞný zíłnový regulátor kúrenia vrátane regulácie teplej úžitkovej vody JABLOTRON 100.

Kontakt: skolenie@jablotron.sk

JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o.

041 511 68 68

Místo konání: Brno Hotel u Crlí­ků, Palackého 4, 664 17 - Tetčice (u Brna)

Popis: Zveme Vás na školení­ Merbon IDE pro pokročilé, kde budete seznámeni s novinkami v aktuální­ verzi Merbon IDE, s novým HW pro Merbon IDE, s rozdí­ly oproti starší­m verzí­m a s pokročilou prací­ v plném míłdu.

Kontakt: skoleni@domat.cz

Domat Control System s.r.o.

461 100 823

Místo konání: Pardubice Univerzita Pardubice, Studentská 95

Popis: Asociace pracovní­ků tlakových zaří­zení­ ve spolupráci s Medim, spol. s r. o. si Vás dovolují­ pozvat na tradiční­ seminář pracovní­ků tlakových zaří­zení­ CYKLUS A. Některé z témat: Š etřené úrazy, nehody, havárie a výsledky kontrol v regionu; Nové předpisy a normy v oblasti tlakových zaří­zení­; Kvalifikace revizní­ho technika tlakových zaří­zení­, a další­.

Kontakt: konference@medim.cz

Asociace pracovní­ků tlakových zaří­zení­ (ATZ)

Ing. Miroslav Lhotský, 603 213 387

Ní­zkonákladové stavby na bázi dřeva

06-10-2016 čtvrtek 8:30 12:35

Místo konání: PlzeŠˆ Hotel Primavera, Nepomucká 128

Popis: Hlavní­ téma: Stavební­ systém pro pasivní­ a ní­zkoenergetické domy na bázi dřeva. Suché podlahy a keramický obklad v dřevostavbách. Legislativní­ požadavky a možnosti kontroly kvality dřevostaveb. Seminář je zařazen do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

JIKA: Vše do koupelny od A do Z

06-10-2016 čtvrtek 8:30 13:00

Místo konání: Praha Galerie koupelen Laufen CZ, I. P. Pavlova 5, Praha 2

Popis: Tato setkání­ jsou určena všem, kteří­ se chtějí­ blí­že seznámit s produkcí­ a novinkami přední­ho výrobce koupelnového vybavení­, novými trendy v moderní­m designu a praktickými ukázkami, které nenaleznete v žádném propagační­m materiálu. Seminář je zařazen do programu CV členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025

Odborná sympozia Jak to dělají­ jinde

06-10-2016 čtvrtek 9:00 14:30

Místo konání: Trutnov Hotel Patria, Náchodská 358

Popis: Vzdělávejte se zdarma. Zveme Vás na odborná sympozia zaměřená na problematiku revitalizace a rekonstrukce bytových domů. Tematické oblasti: komunikace v domě, aktuální­ legislativa v kontextu BD a SV, úspory energií­, obnova TZB, stavební­ technologie, financování­ a dotace atd.

Kontakt: info@pronasdum.cz

Pro nᚠdům, z.s.

Veveří­ 102, 61600 Brno

Místo konání: Pí­sek Centrum energeticky efektivní­ch budov v Pí­sku, Vladislavova 201

Popis: Zveme Vás na netradiční­ formát kongresové akce, ze které si odnesete hlavně kontakty a náměty na praktická řešení konkrétních vývojových, technologických či obchodních směrů. Profil účastní­ka: firma nabí­zejí­cí­ nebo poptávají­cí­ řešení­ v oblasti ní­zkoeneregetických a energeticky efektivní­ch budov.

Kontakt: aneta.krivkova@smartdialog.cz

SMART DIALOG s.r.o.

Ing. Aneta Křivková, 778 095 150

Místo konání: Brno Hotel International, Husova 16

Popis: Seminář je zaměřen na projektanty, energetiky, provozovatele a technické pracovní­ky v oblasti vytápění­, chlazení­ a VZT, kteří­ se v praxi setkávají­ s problematikou návrhu v oblasti potrubní­ch rozvodů, sálavého vytápění­ a chlazení­ a otopných soustav s tepelnými čerpadly.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Společnost pro techniku prostředí­

Místo konání: Zlí­n Interhotel Moskva, Náměstí­ Práce 2512

Popis: Požadavky na dřevostavby - statika, akustika. Konstrukční­ katalog skladeb, požární­ odolnost, chování­ skladeb při požáru. Vnitřní­ výplně, venkovní­ izolace, součinitel prostupu tepla. Změny požadavků na požární­ bezpečnost ETICS. Akce je zařazena do programu celoživotní­ho vzdělávání­ členů ČKAIT i ČKA.

Kontakt: azpromo@azpromo.cz

AZ Promo s.r.o.

Tel.: 286 882 025


Převzato z http://www.tzb-info.cz.

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Energoblog

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

2005-11-29

Další


Doporučujeme
Komerční sdělení
Nᚠe-shop

S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost

obrázek - S energií efektivně - příručka pro energeticky úspornou domácnost Cílem publikace je přinést ucelený přehled možností, jak snížit spotřebu energie v domácnosti - jak snížit spotřebu elektřiny, jak uspořit při vytápění, jaký vybrat zdroj tepla, zda využít obnovitelné zdroje (fotovoltaiku) a kde získat radu a finanční podporu.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2016 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft