Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogÚspory energie v kancelářské budově

Karel Srdečný

10.5.2007

V malých a středních podnicích jsou náklady na vytápění často opomíjenou záležitostí. Ve srovnání s mzdovými náklady jde zpravidla o položku tak nízkou, že je „pod rozlišovacími schopnostmi“ manažera. V rámci zvyšování konkurenceschopnosti se však hledají nejrůznější cesty ke snížení nákladů a úspory energií mohou být jednou z nich. Navíc rekonstrukce budovy firmy s ohledem na úspory energie má i další efekty: zaměstnanci i zákazníci se tu cítí lépe a firma se tak reprezentuje navenek i dovnitř. Pokud chce firma přesvědčit zákazníky i zaměstnance o svém kladném vztahu k životnímu prostředí může instalovat také některé dobře viditelné technologie, jako třeba solární systém pro ohřev vody.

Modelový příklad řešení úspor v administrativní budově

Jako modelový příklad řešení úspor energie v kancelářské budově jsme zvolili panelovou budovu ze 70. let, která neprošla kompletní rekonstrukcí. Budova má vlastní kotelnu s kotli na zemní plyn. Majitel i provozovatel budovy je stejný, což je důležité. Pokud je firma v nájmu, těžko bude chtít investovat do cizího majetku; naopak majiteli budovy jsou provozní náklady jeho nájemců lhostejné. Optimalizací spotřeby energií v rámci rekonstrukce budovy bylo dosaženo 60% úspory tepla.

Kde začít s úsporami? Nejlepší je použít hlavu

Překvapivě velké úspory lze dosáhnout přemýšlením. V tomto případě se ukázalo, že velkou část prostředního podlaží zabírají sklady, které stačí vytápět (temperovat) na nižší teplotu a navíc nepotřebují velká okna. Už dříve někoho napadlo, že kvůli 24 hodinové pohotovosti v několika kancelářích nemá smysl vytápět v noci a o víkendech celou budovu, takže tyto kanceláře dostaly samostatné doplňkové vytápění (plynová kamna „vavky“).

Regulace a provoz

Když firma budovu kupovala, bylo kolem příliš mnoho jiných starostí, než aby se někdo zajímal o to, jak vlastně budova funguje. Stavební dokumentace se po prvních haváriích elektroinstalace dohledala na stavebním úřadě, nicméně nebyla kompletní. Do zaměření a dokumentace skutečného stavu budovy už firma musela investovat. K budově navíc chyběl „provozní návod“. Z toho vznikaly nejrůznější problémy. Kvůli špatně nastavené regulaci si první zimu zaměstnanci stěžovali na chlad; účet za plyn byl přitom překvapivě vysoký. Jaké bylo překvapení, když se ukázalo, že regulace byla nastavena na vytápění od 5 ráno do 13 odpoledne, zatímco nový provoz běžel od 8 do 18 hodin.

Poté, co se na tělesa instalovaly termostatické ventily, bylo možno čekat úsporu kolem 12 % také díky využití tepla od počítačů, kopírek a jiné kancelářské techniky (v době jejich provozu regulace uzavírá přívod tepla). Aby bylo úspory skutečně dosaženo, bylo nutno celou soustavu nově hydraulicky vyvážit. Personál byl současně informován o funkci a správném použití ventilů. Po čase se ukázalo, že na chodbách a WC bude nutno termostatické hlavice „uzamknout“ do plastových klecí, aby se neztrácely.

Teplá voda

Spotřeba energie pro ohřev vody byla překvapivě vysoká. Na vině byly špatně izolované cirkulační rozvody. Protože výměna potrubí nepřicházela v úvahu, omezily se ztráty jednoduchým opatřením: cirkulační čerpadlo bylo doplněno časovým spínačem, který mimo pracovní dobu cirkulaci vypínal. Úspory byly 60 %, návratnost „investice“ za 1500 Kč byla pouze několik týdnů. Nezanedbatelnou úsporu může přinést také snížení teploty v systému, tak aby voda nebyla zbytečně ohřívána na vyšší teplotu, než je skutečně potřeba.

Zateplení stěn

Protože budova už volala po nové fasádě, její oprava byla vhodně spojena se zateplením. Část nákladů, zejména na lešení, omítky a práci bylo nutno vynaložit tak jako tak. Při rozhodování o tloušťce izolace byl použit výpočet optimalizace spotřeby energií. Investor se tak dozvěděl, jaká bude úspora při zateplení různou tloušťkou izolantu (vzhledem k investici), a rozhodl se pro tloušťkou 14 cm.

Nová okna

Výměna oken pouze kvůli úspoře energie bývá ekonomicky efektivní jen výjimečně. Úspora totiž nebývá téměř nikdy natolik velká, aby se vysoká cena oken vrátila dříve než za 20 let.

V našem případě se investor přesto rozhodl okna vyměnit, důvodů bylo více. Jedním z nich byla i snaha udělat všechny velké opravy najednou. Osazovat nová okna do zateplené stěny je totiž vždy složitější. Naopak spojit výměnu oken se zateplením stěn je výhodné – okna lze osadit na vnější hranu původní stěny, takže se snáze izolují ostění, nadpraží a parapety o okna nejsou tolik „utopená“. Zednické práce spojené se začišťováním po vybourání původních a osazení nových oken jsou jednodušší. Někdy jsou původní okna zbytečně velká (to platí zejména u paneláků). Při výměně lze část otvoru zazdít a elegantně překrýt zateplením. Dalším důvodem byla potřeba rekonstruovat meziokenní vložky, tedy lehký dřevěný panel mezi jednotlivými okny. Při výměně oken bylo pravděpodobné jejich poškození, jednodušší tedy bylo vybourat vše najednou a místo meziokenních vložek vyzdít novou stěnu a přetáhnout ji zateplením.

Zvolena byla okna s plastovým rámem. Při výběru dodavatele byl vyžadován doklad o tepelně-izolačních vlastnostech rámu. Tvrzení „čím více komor v rámu, tím lepší okno“ pokaždé neplatí. Dilema, zda použít dvojsklo nebo trojsklo a zda si připlatit za kryptonovou výplň mezery mezi skly vyřešil opět optimalizační výpočet. Čím je teplo dražší, tím spíše se vyplatí kvalitnější okna. Vzhledem k relativně nízké ceně tepla se v tomto případě použila okna s běžným dvojsklem, s pokovením a mezerou mezi skly plněnou argonem.

Střecha

Problematické bylo zateplení ploché střechy. Původní záměr vybudovat novou sedlovou střechu se ukázal jako velmi nákladný. Protože na střeše byla nedávno vyměněna krytina, byla zvažována instalacetakzvané obrácené střechy. Na stávající krytinu by se položila tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu, kterou by bylo možno překrýt zásypem kačírku nebo půdním substrátem pro ozelenění. Výhodou obrácené střechy je to, že krytina je chráněna před letním žárem i zimními mrazy i před mechanickým porušením. Tím se zvyšuje její životnost. Protože však byly pochyby o kvalitě stávající krytiny, rozhodl se investor odložit zateplení střechy o několik let. Pak bude krytina odstraněna a na střechu se položí tepelná izolace a nová, kvalitní krytina.

Kotelna

Jeden ze stávajících plynových kotlů byl nahrazen kondenzačním kotlem s vyšší účinností (kotel využívá i kondenzační teplo spalin). Tento kotel po rekonstrukci postačuje pro vytopení celého objektu po většinu topné sezóny. Velmi pozitivní vliv zde mělo zateplení budovy. Původní radiátory najednou poskytovaly větší plochu, než by bylo potřeba. Díky tomu bylo možno snížit původní teplotní spád ve vytápění. Tím se vhodně prodloužila doba, kdy je kondenzační kotel v provozu.

Zde se ukazuje důležitý synergický efekt zateplení – kdyby nebyla budova zateplená, kotel by pracoval v kondenzačním režimu jen asi polovinu topné sezóny. Pak by bylo nutno dodávat do topení vodu o vyšší teplotě, takže kondenzační efekt by se neprojevil. Instalace kondenzačního kotle by nebyla tak efektivní.

Na druhou stranu, kondenzační kotel poskytuje o více než 10 % levnější teplo než původní plynové kotle, protože lépe využívá energii obsaženou v palivu. Návratnost zateplení je při levnějším teple pochopitelně delší. Ekonomiku investice je ale nutno posuzovat jako celek: zateplení + výměna kotle a další opatření.

Investice je třeba pečlivě naplánovat

Při rozhodování o investicích do úspor energie lze doporučit využití energetického auditu nebo energetické optimalizace projektu novostavby či rekonstrukce budovy. Ty navrhnou a porovnají různá řešení z hlediska úspor i investičních nároků. Dobrý audit či optimalizace se obvykle rychle zaplatí. Důležité ale je, aby jejich zpracovatel dobře naslouchal investorovi a nenavrhoval mu nepřijatelná řešení. V mnohém objektu lze najít jednoduchou, nenákladnou cestu k úspoře energie, která zanedlouho přinese více, než byla cena studie. Nejdůležitější ale je, že investor má dobrý podklad pro rozhodování. Bude vědět, kolik ho úspory budou stát a co mu přinesou. Může se také vyvarovat toho, že by utrácel peníze neefektivně.


Článek byl napsán pro Právo.

Přidat názor

Diskuse


Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft