Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogStátní dotace na tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solární systémy pro fyzické osoby

Michal Sládek

31.3.2006

Dnem 15. března 2006 otevřel SFŽP ČR příjem žádostí do národních programů. V rámci programů 1.A (investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby) a 4.A (investiční podpora vytápění rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby) je tedy možné žádat o státní podporu na kotle na biomasu, solární systémy a tepelná čerpadla.Pro žádosti v rámci výše uvedených programů platí tyto společné podmínky:


 • podpora bude poskytnuta pouze na již ukončené akce
 • žadatel může požádat o podporu pouze v případě, že systém na který žádá je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 12 měsíců od data uvedení do trvalého provozu
 • je nutné předložit odborný posudek
 • na podporu není právní nárok a bude poskytována do vyčerpání přidělených finančních prostředků


Program 1.A.a Kotle na biomasu

Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva. Instalace krbových kamen a krbových vložek není podporována.
Mimo již výše uvedených je nutné splnit tato kritéria:

 • ověřená likvidace původního zařízení pro vytápění, doložená čestným prohlášením investora
 • instalace kotle s garantovanými parametry spalování a minimální účinností 80 % při jmenovitém výkonu
 • závazek provozovatele provozovat zařízení nejméně 5 let
 • doklad, že kotel splňuje ČSN EN 303 – 5 třídy 3


Program 1.A.b Solární systémy

Mimo již výše uvedených je nutné splnit tato kritéria:

 • použití certifikovaných komponentů systému splňujících platné normy a předpisy
 • použití technologie s kolektory vhodnými pro celoroční provoz
 • závazek provozovatele provozovat zařízení nejméně 5 let


Program 4.A Tepelná čerpadla

Podporována jsou čerpadla systému země/voda, voda/voda, vzduch/voda. Předmětem podpory jsou pouze náklady na vlastní tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.)
Mimo již výše uvedených je nutné splnit tato kritéria:

 • instalované tepelné čerpadlo nesmí obsahovat látky uvedené v odstavcích 1 a 2 § 23 zákona č. 86/2002 SB., o ochraně ovzduší
 • odborný posudek musí potvrdit, že budova, v níž je tepelné čerpadlo instalováno, splňuje určité požadované tepelně technické parametry (vyhodnocení se provádí na základě vyhlášky č. 291/2001 Sb.)
 • odborný posudek musí potvrdit, že instalace tepelného čerpadlo je provedena v souladu s projektovou dokumentací a odpovídá stanoveným podmínkám pro získání podpory
 • odborný posudek musí potvrdit, že v případě rekonstrukce vytápění nepřechází žadatel z vytápění zemním plynem na vytápění tepelným čerpadlem
 • závazek provozovatele provozovat zařízení nejméně 5 let


Podíl finanční podpory

U programu 1.A činní dotace maximálně 50 % ze základu pro výpočet podpory, nejvýše však 50 000 Kč. V rámci programu 4.A pak budou poskytovány dotace maximálně do 30 % ze základu pro výpočet podpory, nejvýše však 50 000 Kč.
Další informace lze nalézt na: www.sfzp.cz.


Přidat názor

Diskuse


Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft