Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogPlánujete výstavbu pasivního domu? Nepodceňte smlouvu s dodavatelem!

8.7.2009

Program Zelená úsporám nabízí mimo jiné také dotaci na výstavbu novostavby rodinného či bytového domu v pasivní standardu. Na výstavbu rodinného domu lze získat příspěvek ve výši 220 tisíc korun, v případě bytového domu výše dotace dosahuje 140 tisíc korun na bytovou jednotku. Získání dotace je podmíněno dosažením požadovaných parametrů stavby blíže specifikovaných v příloze programu, a také použitím služeb, výrobků a technologií registrovaných v seznamu odborných dodavatelů. V případě nedodržení těchto požadavků investor na dotaci nedosáhne.

Jakým způsobem však zajistit, že dodavatel stavby dodrží všechny požadavky a dodá stavbu požadované kvality, která splní pasivní energetický standard, vyhoví představám investora i podmínkám pro udělení dotace z programu Zelená úsporám? Jedinou zárukou je kvalitní smlouva o dílo mezi investorem a dodavatelem stavby, která přesně stanoví požadované vlastnosti stavby, způsob jejich kontroly a také způsob nápravy a sankce v případě jejich nedodržení. Bez kvalitního smluvního zajištění realizace stavby může investor nejenom přijít o dotaci, ale splakat nad skutečným energetickým standardem svého nového domu.

EkoWATT nabízí zájemcům o výstavbu pasivního domu kvalitní smlouvu o dílo, která upravuje vztah mezi investorem a stavební firmou – zhotovitelem novostavby. Tato smlouva zakotvuje základní energetické parametry, kterým má novostavba pasivního domu dosáhnout, tak aby investor mohl úspěšně požádat o dotaci z programu Zelená úsporám. Upravuje také způsob prokázání pasivního energetického standardu novostavby a stvrzuje, že dodavatel i jeho subdodavatelé jsou zaregistrováni v seznamu odborných dodavatelů a že při výstavbě budou použity výrobky a technologie registrované v Seznamu výrobků a technologií, tak jak požaduje program Zelená úsporám. V neposlední řadě smlouva stanovuje záruční dobu na vyhotovené dílo, možnost reklamace a způsob nápravy případných vad a nesrovnalostí s ujednanými parametry stavby.

Nabízená smlouva je vypracována zkušenými právníky ve spolupráci s energetickými auditory společnosti EkoWATT. Konečné znění smlouvy bude dopracováno podle specifických přání investora. V případě sporu s dodavatelem je možné zajistit také právní zastoupení při vymáhání smluvních podmínek.


V případě zájmu kontaktujte Alenu Svobodovou, tel: 266 710 247, email: alena.svobodova@ekowatt.cz.


Odkaz: Poradenství v oblasti nízkoenergetické a pasivní výstavby

Odkaz: Zásady výstavby pasivních domů

Přidat názor

Diskuse


 

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft