Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogJak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech - I.

Ing. Lucie Šancová

3.4.2011

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech


Část 1 -  Snižování spotřeby teplé vody na straně uživatele

Při hledání úspor provozních nákladů v bytových objektech se v první řadě zaměřujeme na úspory nákladů na vytápění. Toho lze dosáhnout snížením tepelné ztráty objektu zateplením obálky budovy, volbou efektivního způsobu větrání a výměnou zdroje tepla na vytápění. Další významné úspory lze dosáhnout na straně přípravy teplé vody.
Energetická náročnost přípravy teplé vody tvoří především pro zateplené objekty významnou složku celkové spotřeby energie objektu. Například pro nezateplený panelový dům tvoří energie na přípravu teplé vody při kvalitně zaizolovaném rozvodném systému cca 15 %, resp. při původním a zanedbaném rozvodném systému cca 21 % z celkové spotřeby objektu. Pro zateplený objekt je tento podíl již 35 - 40 % za předpokladu, že při rekonstrukci objektu budou zároveň rekonstruovány a zatepleny rozvody teplé vody. Úsporná opatření aplikovaná v oblasti přípravy teplé vody tak mohou významně snížit celkovou energetickou náročnost objektu.
Energetickou náročnost a s tím související náklady na přípravu teplé vody lze snížit dvěma způsoby, které lze vzájemně kombinovat. První možností je snížit spotřebu vody přímo u uživatelů v bytech jejich odpovědnějším přístupem nebo instalací úsporných výtokových armatur, perlátorů a rekuperátorů vody. Druhou možností je snížení energetické náročnosti přípravy teplé vody pomocí výměny za efektivnější zdroj s nižšími provozními náklady. V sérii článků o snižování nákladů na přípravu teplé vody bude dále pojednáno o výměně zdroje za lokální zdroj (část 2) a za alternativní centrální zdroj přípravy teplé vody (část 3).
Spotřebu teplé vody lze snižovat přímo u uživatelů jejím použitým množstvím a teplotou. Množství spotřebovávané vody snižuje instalace úsporných výtokových hlavic nebo perlátorů u výtokových míst, které redukují množství jak teplé, tak studené vody. Požadovanou teplotu udržují termostatické baterie.
Významné úspory teplé vody na straně uživatelů lze dosáhnout při sprchování správnou volbou typu sprchové hlavice a režimem sprchování. Při běžném sprchování v délce 5 minut při průtoku 10 l/min se spotřebuje cca 50 l teplé vody (37 °C). Z uvedené doby však vlastní sprchování trvá zhruba 2 min (spotřeba 20 l teplé vody), zbytek doby voda protéká bez užitku. Úsporným chováním nebo vhodným technickým zařízením je možné bez snížení pocitu komfortu uspořit až 60 % běžné spotřeby.
Sprchové hlavice s nastavitelným průtokem vody soustřeďují proud vody do méně trysek, čímž zvětšují její rychlost. Zachovávají tak při menší spotřebě vody stejný mycí efekt a komfort. Některé hlavice mají „stop ventil“, který velmi dobře funguje v kombinaci s termostatickou baterií. Omezit množství protékající vody lze také pomocí škrticích kroužků instalovaných přímo do sprchové hadice, které je možné upravit dle potřeby.
Další možností pro snížení spotřeby vody je použití perlátorů. Ty mají za úkol směšovat vodu se vzduchem, což zvětší její objem a zároveň díky zmenšení průtočného profilu zmenší její množství a zvýší rychlost. Z těchto důvodů je zachován pocitový komfort při mytí rukou a zároveň se při menším množství vody zvýší její mycí účinek. Vzhledem k poměrně nízké ceně perlátorů lze očekávat návratnost investice přibližně za jeden rok.
Perlátory a úsporné hlavice je potřeba občas zkontrolovat, neboť zarůstají vodním kamenem, který lze odstranit propláchnutím v octu, nebo lze zakoupit perlátory a hlavice s úpravou proti vodnímu kameni. Instalacíúsporných výtokových armatur a perlátorů lze ušetřit přibližně 25 % teplé i studené vody.

Z důvodu snížení potřeby energie na přípravu teplé vody je možné využívat teplo odpadní vody ve sprchových koutech pomocí rekuperátorů šedé vody umístěných pod vaničkou sprchového koutu. Tyto rekuperátory mají v sobě integrovaný protiproudý výměník tepla, který předává teplo odpadních vod do přítoku studené vody a tímto snižuje podíl teplé vody v požadovaném mixu teplé a studené ve výtoku sprchy. Využitím rekuperace tepla lze předehřát studenou vodu přibližně na 20 °C. Tím dojde ke snížení spotřeby energie na přípravu teplé vody ve sprše, při dosažení běžné výtokové teploty sprchy, přibližně o 50 %. Obyvatelé v objektech s cenou tepla 500 Kč/GJ mohou očekávat návratnost této investice přibližně za 7 let, v objektech s dražším teplem dříve.

Jestli vás dnešní článek zaujal, nenechte si ujít za týden jeho pokračování Výměna zdroje tepla – lokální způsob přípravy TV


Článek vznikl jako výstup výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07 - Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu.

Přidat názor

Diskuse


 

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft