Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogJak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech - III.

Ing. Lucie Šancová

18.4.2011

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech

Část 3 -  Výměna zdroje tepla – Centrální způsob přípravy TV

Výměna stávajícího centrálního zdroje tepla pro přípravu teplé vody v bytovém objektu za zdroj provozně levnější může rovněž přinést významnou úsporu provozních nákladů. Předpokládejme, že stávajícím zdrojem pro přípravu teplé vody v objektu je systém CZT. Přesunutím zdroje tepla přímo do objektu odstraníme ztráty vedením CZT od zdroje k domu. Z ekonomického hlediska se přesto nemusí investice do nového zdroje - ať už lokálního či centrálního - vrátit v podobě úspory provozních nákladů, a to především v lokalitách s levnějším teplem ze systému CZT (do 500 Kč/GJ). Výnosnost investice do nového zdroje se liší pro každý objekt, a proto je nutné si před zamýšlenou realizací nechat zpracovat energeticko-ekonomickou studii výměny zdroje.
Při centrálním způsobu přípravy nelze zcela odstranit tepelné ztráty v rozvodech vody po objektu. Aby byly tepelné ztráty v rozvodech maximálně redukovány, je třeba veškeré rozvody kvalitně zaizolovat a regulovat cirkulaci vody v rozvodu podle teploty nebo podle času. Optimální je cirkulaci omezovat například během nočních hodin, kdy je využití teplé vody minimální. Tento krok, stejně jako výměna zdroje tepla, vyžaduje souhlas všech obyvatel domu.
Jako alternativní centrální zdroj tepla k systému CZT je možné využít tepelná čerpadla, plynové kotle nebo solární kolektory. Tyto zdroje mohou sloužit jako zdroj tepla jak pro přípravu teplé vody, tak pro vytápění.
Tepelná čerpadla lze použít například v kombinaci s bivalentním elektrokotlem, který pokrývá nejchladnější období roku, kdy je větší potřeba teplé vody a zároveň není topný faktor tepelných čerpadel tak vysoký. Vzhledem k velikosti pozemků kolem bytových domů a také nákladnosti při budování zemních kolektorů je reálnější použití tepelných čerpadel vzduch-voda. Průměrný roční topný faktor se pohybuje mezi 2,5-3. Zajímavou možností je v tepelném čerpadle vzduch-voda využívat odpadní větrací vzduch z objektu, který má po celý rok poměrně stabilní teplotu, čímž se významně zvyšuje topný faktor čerpadla. Prakticky vypadá tato instalace tak, že se na vyústění větrací šachty na střechu objektu instaluje tepelné čerpadlo vzduch-voda, které si “přisává“ ohřátý odpadní vzduch odvětrávaný z bytových jednotek. Tímto se především v chladnějších obdobích roku využívá odpadní teplo, které by bylo jinak vypouštěno bez užitku do exteriéru. Nutnou podmínkou tohoto systému je realizace systému podtlakového větrání, při kterém je odpadní vzduch odváděn šachtou na střechu.
Při instalaci kaskády tepelných čerpadel je obvykle třeba navýšit příkon elektrické přípojky, což může hrát hlavní roli v rozhodování, zda použít tuto alternativu. Pokud nelze dostatečně příkon navýšit, lze jako alternativu k elektrickým tepelným čerpadlům uvažovat plynová tepelná čerpadla vzduch-voda v zapojení s kondenzačními plynovými kotli. V případě plynových tepelných čerpadel je však nutná dostatečná přípojka zemního plynu. Oproti klasickým tepelným čerpadlům s kompresorem poháněným elektrickým proudem mají plynová tepelná čerpadla nižší topný faktor, a to pouze 1,2 až 1,4. Tento rozdíl je ale dorovnán rozdílem ceny plynu a elektrické energie a ve výsledku je tak úsporný efekt obou typů čerpadel srovnatelný.
Pokud je možné do bytového objektu přivést přípojku zemního plynu o dostatečné dimenzi, lze jako zdroj tepla zvolit kotelnu s kaskádou kondenzačních kotlů na zemní plyn. V porovnání s tepelnými čerpadly je tento zdroj z hlediska investice levnějším řešením, ovšem přinese menší úsporu financí v porovnání s tepelnými čerpadly. Kotle se umisťují do kotelny nebo jiné technické místnosti v objektu. Zde je potom nutno řešit přívod čerstvého vzduchu a odtah spalin. Ten je nejčastěji veden po fasádě objektu nebo výtahovou šachtou, kde je třeba pro tyto účely vybudovat zvláštní požární úsek. Pokud použijeme kotle s venkovní úpravou, lze je umístit na střechu na nosný rošt.

Solární termické kolektory mohou v bytových domech sloužit jako zdroj části energie pro přípravu teplé vody. Tím se sníží náklady na přípravu teplé vody jednotlivým domácnostem a zvýší se energetická nezávislost domu. Výhodou tohoto zdroje je, že se jedná o obnovitelný zdroj energie, který snižuje negativní dopady výroby tepla na životní prostředí. Optimální je navrhovat solární systém tak, aby pokryl 40-45 % celoroční spotřeby tepla na přípravu teplé vody. Nejsnadnější je instalace kolektorů na střechu objektu, při které lze zvolit optimální sklon a orientaci panelů a je tedy z energetického i ekonomického hlediska nejvýhodnější.

Článek vznikl jako výstup výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07 - Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu.

Přidat názor

Diskuse


Patrik Kirov15.7.2013
a co zřízení klasické kotelny na tuhá paliva?
Reagovat na příspěvek

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft