Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogJak se vyrovnat se zdražováním energií? Snížit jejich spotřebu.

František Macholda

2.1.2007

Ceny energií a paliv od roklu 1990 neustále rostou. Výjimkou jsou pouze krátkodobé poklesy cen, které jsou však záhy překonány dalším zdražením. Netýká se to jenom České republiky, jde o dlouhodobý celoevropský a celosvětový trend daný situací na světových trzích ropy a dalších energetických zdrojů. Například domácnosti v Německu byly vloni zaskočeny růstem cen zemního plynu o neuvěřitelných dvacet procent. S dlouhodobým růstem cen energií je zkrátka třeba počítat. Jediným rozumným řešením, jak se s ním vyrovnat, jsou úspory energie.

Řada majitelů rodinných domů se však s cílem ušetřit vrací od vytápění dražším plynem či elektřinou ke kotlům na tuhá paliva. Ani vytápění uhlím však již není nijak výrazně levnější než vytápění zemním plynem a navíc je spojeno se značným nepohodlím. Není tedy žádnou výjimkou, že se topí vším, čím se dá, včetně odpadků nebo plastů. Znečištění ovzduší v některých malých městech a obcích je díky tomu větší než ve velkých či průmyslových městech. Kromě nebezpečných škodlivin, které vážně poškozují zdraví lidí v okolí takových topenišť, spalování odpadků a plastů navíc zásadně zkracuje životnost kotlů a komínů. Podobné snahy o úspory mohou být brzy vytrestány dalšími nemalými náklady na jejich opravy.

Tím pravým místem, kde ušetřit, tedy není kvalita paliva, ale snížení celkové spotřeby energie v domě. U staršího domu je ideálním řešením celková rekonstrukce včetně zateplení. Tak lze ušetřit desítky procent a někdy dokonce i více než polovinu tepla na vytápění. Pomohou ale i méně nákladná opatření. Začít můžeme například instalací termostatických ventilů, která může ušetřit až 15 procent tepla a stojí jen několik tisíc korun. Významné úspory přinese výměna oken za kvalitnější nebo také dílčí zateplení podlahy nevytápěné půdy, které citelně zlepší pohodu v horních místnostech a majitel ho zvládne udělat i svépomocí. Pokud máme k dispozici více peněz, je po snížení potřeby tepla na vytápění dalším vhodným krokem výměna neúsporného kotle za vhodnější zdroj, kterým může být například kondenzační kotel na zemní plyn nebo tepelné čerpadlo. Přestože jde již o poměrně velkou investici, může se nám při předpokládaném růstu cen energií vrátit i za několik let. Návratnost takové investice je však dobré si nechat předem spočítat.

Problém vysoké spotřeby tepla na vytápění se netýká jen starších domů, ale také nové výstavby. Energetická náročnost naprosté většiny rodinných domů, které se u nás dnes staví, je výrazně vyšší než například v Rakousku a Německu, kde se investoři přiklánějí stále více ke koncepci nízkoenergetických nebo pasivních domů. Zatímco na vytápění běžného domu potřebujeme asi 80 – 200 kWh/m2 ročně podle toho, z čeho je postaven a jak moc je členitý, nízkoenergetickému domu stačí méně než 50 kWh/m2 ročně a pasivnímu dokonce méně než 15 kWh/m2. Náklady na výstavbu nízkoenergetického domu navíc nemusí být oproti běžnému domu nijak výrazně vyšší. Podle výzkumu, který jsme v EkoWATTu realizovali v loňském roce, může jít o navýšení o méně než 5 procent. Kromě nízkých nákladů na provoz navíc získáme i větší tepelnou pohodu a vyšší komfort bydlení.

Podmínkou úspěchu při výstavbě energeticky úsporného domu je nepodcenit přípravu projektu. U nízkoenergetických a pasivních domů musí být všechny detaily navrženy velmi přesně. Důvodem, proč jsou tyto domy u nás stále tak málo rozšířené je malá zkušenost a zájem projektantů a stavebních firem. Věřím, že rostoucí ceny energií si jejich nabídku vyžádají, neboť jde o jedinou cestu ke skutečným úsporám nákladů na bydlení.

Další oblastí, která zatím čeká na masivnější rozvoj, je vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie. Donedávna se investice do těchto technologií příliš nevyplácely. Platilo, že levnější je si energii koupit, než si ji vyrábět. S rostoucími cenami elektřiny a zemního plynu se však obnovitelné zdroje vyplácí stále více. U tepelných čerpadel, která získávají teplo ze země nebo ze vzduchu, je to zřejmé už několik let. Nyní začínají být návratné i systémy pro ohřev vody Sluncem a díky garantované výkupní ceně energie i systémy pro solární výrobu elektřiny. Další zajímavou možností pro vytápění rodinných domků jsou také moderní kotle na dřevo nebo na dřevěné pelety, které poskytují stejné pohodlí jako vytápění plynem. Silnou stránkou obnovitelných zdrojů bude budoucnu i jejich nezávislost a tedy i menší zranitelnost v případě výpadků dodávek elektřiny a plynu.

Ať už ale budeme používat jakékoli zdroje energie, vždy platí, že nejlevnější energie je ta, kterou není nutno vyrobit. Proto je budoucnost především v energetických úsporách.

Článek byl napsán pro Nedělní svět, kde byl publikován 31.12.2006.


Další informace:

Energetická optimalizace domu se vyplatí

Úspory energie v rodinných, bytových domech, nízkoenergetická výstavba

Přidat názor

Diskuse


Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft