Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Úsporné osvětlení a spotřebiče v domácnostiEnergeticky úsporné kompaktní zářivky. Foto: EkoWATT

Počet elektrospotřebičů v domácnostech neustále roste. Cenu za jejich pomoc poznáme také na účtu za elektřinu. Spotřeba energie závisí zejména na tom, jak se s výrobkem zachází, a také na energetické náročnosti spotřebiče, dané jeho konstrukcí. Například dvacet let stará chladnička bude mít určitě mnohem vyšší spotřebu než chladnička moderní, budou-li obě používány stejně. Při nákupu nového spotřebiče je dobrým vodítkem energetický štítek.

V ČR se povinně energetickým štítkem označují:

  • automatické pračky
  • bubnové sušičky prádla
  • pračky kombinované se sušičkou
  • chladničky, mrazničky a jejich kombinace
  • myčky nádobí
  • elektrické trouby
  • elektrické ohřívače vody
  • zdroje světla
  • předřadníky k zářivkám
  • klimatizační jednotky

Struktura spotřeby elektřiny v domácnosti. Zdroj: EkoWATT

Malá chladnička spotřebuje méně energie než velká. Proto je na štítku nejenom energetická třída spotřebiče, ale vždy je vyčíslena i spotřeba energie za určité období (rok) nebo za jeden provozní cyklus. Je třeba ovšem počítat s tím, že jde o normovanou spotřebu, zjištěnou v laboratoři za předem stanovených podmínek, které jsou srovnatelné pro všechny spotřebiče. Jaká bude spotřeba ve skutečnosti, záleží na tom, jakým způsobem se bude přístroj používat - může být vyšší i nižší. Označení energetické třídy spotřebiče písmenem slouží pro snadné porovnání s podobnými výrobky.

Na energetickém štítku najdeme i další zajímavé údaje. Například u praček a myček je důležitým údajem také spotřeba vody, hodnotí se i kvalita praní (resp. mytí) a účinnost odstřeďování (resp. sušení). U chladniček a mrazniček je důležitá i kvalita izolace - zejména když dojde k výpadku elektrického proudu. Čím lepší izolace, tím déle vydrží potraviny nepoškozené. U většiny výrobků je velmi důležitým údajem také hluk, který velmi významně ovlivňuje komfort užívání.


Příklad energetického štítku pro pračku.


Označení pro nejefektivnější kategorii chladniček a mrazniček.


V době, kdy bylo štítkování spotřebičů zavedeno, představovaly kategorie C a D jakýsi průměr, kategorie F a G označovaly spotřebiče nehospodárné a kategorie A, B úsporné. O méně úsporné spotřebiče však záhy poklesl zájem a začaly postupně ubývat z nabídky výrobců. To platí zejména u nových chladniček, praček a dalších běžně užívaných spotřebičů, u kterých se dnes již málokdy setkáme s horší kategorií než B. U chladniček a mrazniček byly zavedeny dvě kategorie pro nejúspornější výrobky, označené A+ a A++. Můžeme se s nimi setkat i u praček a jiných spotřebičů, zde však nejde o oficiální údaj. Do budoucna budou kritéria pro energetické třídy spotřebičů zpřísňována, aby odpovídala aktuálnímu technologickému vývoji a motivovala k dalšímu zefektivňování.

Označování spotřebičů štítky je povinné ze zákona. Pokud by v obchodě štítek chyběl, riskuje prodejce pokutu. Podrobnosti o štítcích uvádí vyhláška č. 442/2004 Sb.

Skutečnou spotřebu přístrojů v domácnosti lze zjistit pomocí jednoduchého wattmetru, který obvykle dokáže vyčíslit i náklady na elektřinu. Wattmetr si lze bezplatně vypůjčit ve vybraných energetických a ekologických poradnách, lze jej také koupit za cenu do 1 500 Kč. Wattmetr se jednoduše zapojí do elektrické zásuvky před spotřebič.


Wattmetr pro domácnosti. Foto: EkoWATT

Ekonomika provozu

Chladnička, mraznička, pračka a myčka spotřebují v domácnosti nejvíce elektřiny. Jejich životnost je kolem 10 let. Během této doby ceny elektřiny zřejmě nadále porostou. Nákup je tedy potřeba důkladně zvážit. Vzhledem k poměrně vysokým cenám elektřiny se často vyplatí vyměnit starší, byť ještě funkční výrobek za nový, s nízkou (třeba poloviční) spotřebou.

Návratnost této investice ale závisí také na ceně elektřiny. Pokud má domácnost elektrické vytápění, je cena jedné kWh nižší (jsou však vysoké stálé měsíční platby, které se platí bez ohledu na spotřebu). V tom případě se investice do úsporného spotřebiče vrací déle.


Roční náklady na provoz chladničky při různém tarifu. Zdroj: EkoWATT

Cenový rozdíl mezi jednotlivými spotřebiči nezávisí jen na spotřebě energie, ale i na dalších parametrech a provedení výrobku. Výpočtem lze snadno zjistit, zda se dražší a úspornější spotřebič vyplatí či ne.

 chladnička třídy Bchladnička třídy A +
spotřeba elektřiny1,39 kWh/den0,83 kWh/den
507 kWh/rok303 kWh/rok
provozní náklady za rok2 202 Kč1 315 Kč
provozní náklady za 10 let22 000 Kč13 100 Kč
pořizovací náklady12 000 Kč13 500 Kč
náklady celkem za 10 let34 000 Kč26 600 Kč

Porovnání nákladů na úspornější chladničku při el. Sazbě D 02 - příklad. Zdroj: EkoWATT


Další označení

U počítačů, tiskáren, kopírek a další kancelářské techniky se můžeme setkat se značkou Energy Star, která označuje zařízení s nízkou spotřebou, nebo také se značkou TCO (hodnotí i další dopady na životní prostředí). Většinu osobních počítačů lze nastavit tak, aby při nečinnosti spotřebovávaly co nejméně. Pokud je však nezbytné, aby počítač běžel nepřetržitě, je možné ho alespoň zaměstnat nějakým užitečným úkolem. Existují mezinárodní projekty, v nichž může i váš počítač spolupracovat na vědeckém výzkumu, např. modelování klimatických změn nebo výzkum proteinů využitelný v boji s rakovinou (viz např. www.boinc.cz).

Značka Energy star pro počítače
a kancelářskou techniku.

Značka ELI pro úsporné zdroje
světla.

Značka TCO pro počítače a kancelářskou techniku.

U úsporných světelných zdrojů se můžeme setkat s logem ELI, kterým jsou označeny pouze ty výrobky, které prošly certifikací Mezinárodního fondu ochrany životního prostředí.

Přímo na energetickém štítku spotřebiče může být i česká nebo evropská ekoznačka. Ta upozorňuje, že výrobek je šetrný k životnímu prostředí i v jiných ohledech, než je spotřeba energie.


Česká a evropská značka ekologicky šetrných výrobků.

Stand-by spotřeba

Většina domácích a kancelářských elektrospotřebičů odebírá proud, i když jsou vypnuté. Jde hlavně o elektroniku: televize, videa, satelitní přijímače, hi-fi věže, počítače a tiskárny, faxy, kopírky, ale i mnoho druhů lampiček. Jak je to možné? Tyto spotřebiče se vyznačují tím, že mají zabudovaný transformátor, který spotřebovává proud neustále. Je totiž trvale připojen k síti, neboť vypínač je umístěn až za tímto transformátorem. Tato klidová spotřeba je u starších spotřebičů až 20 W. U novějších je to obvykle 1 až 5 W. Zpravidla ale máme v domácnosti takovýchto spotřebičů více a energii spotřebovávají nepřetržitě - celé dny a roky. Pokud je stand-by příkon přístrojů v celé domácnosti 20 W, spotřebují za rok 175 kWh. Při ceně elektřiny okolo 3,80 Kč/kWh je to téměř 700 Kč. Spotřebiče, které nemusejí být ve stand-by režimu (elektronika bez dálkového ovládání), lze vypínat buď hlavním vypínačem, vytažením šňůry ze zásuvky a nebo elegantněji - společným vypínáním pomocí prodlužovacího kabelu s vypínačem zásuvek.


Prodlužovací kabel s vypínačem zásuvek. Foto: EkoWATT

Volba tarifu pro odběr elektřiny

Od roku 2006 je trh s elektřinou zcela otevřen i pro domácnosti. Můžeme si tedy vybrat, od koho chceme odebírat proud. Distribuci elektřiny pochopitelně i nadále zajišťuje příslušný regionální distributor (PRE, E.ON, ČEZ). Ceny za distribuci jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), neboť zde konkurence není dost dobře možná. ERÚ reguluje i další ceny, např. cenu za služby operátora trhu s elektřinou.

Na trhu je zatím málo firem, které mají zájem o drobné zákazníky - domácnosti. Jejich seznam, ceny a podrobnosti lze najít na webu ERÚ. Zde je i kalkulačka, která nám spočítá, kolik přechodem k jinému dodavateli ušetříme - u běžné domácnosti to mohou být stokoruny ročně. Příznivci obnovitelných zdrojů si mohou u některých z nich koupit tzv. zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů, která je o něco dražší (0,10 Kč/kWh). Dodavatel ovšem zaručuje její původ z obnovitelných zdrojů.

distribuce elektřiny silová elektřina (při nákupu od distributora) pevné ceny dle rozhodnutí ERÚ daň z elektřiny DPH
VT stálé platby VT stálé platby za systémové služby na podporu elektřiny z OZE za činnost operátora s elektřinou
Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/měsíc Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh Kč/kWh
E.ON 1,63441 48 1,615 40 0,14781 0,04075 0,00475 0,02830 19%
PRE 1,69377 60 1,728 38
ČEZ 1,64434 54 1,559 40

Příklad ceny v sazbě D02 (jistič do 3x20A) pro domácnosti při nákupu silové elektřiny od distributora v r. 2008. Zdroj: ERÚ, ČEZ, PRE, E.ON

Další cestou, jak snížit účet za elektřinu, může být snížení velikosti hlavního jističe. Od jeho velikosti se odvíjí stálé měsíční platby, které jsou, zejména u tarifů pro vytápění, poměrně vysoké. Vlastní výměna jističe stojí několik stokorun a může se vrátit za rok. Výměnu musí ovšem provést odborník. Velikost jističe lze zkontrolovat podle příkonu spotřebičů v domácnosti.

Energeticky úsporné osvětlení

Umělé osvětlení musí splňovat požadavky na zrakovou pohodu a zrakový výkon. Z hlediska energetických úspor je rozhodující používání účinných zdrojů světla. Poměr mezi spotřebou elektřiny a svítivostí zdroje může být výrazný - například u žárovek je při stejné úrovni osvětlení zhruba 4 x vyšší než u zářivek.

Důležitým parametrem výběru světelného zdroje je měrný výkon, udávaný jako lm/W, který vyjadřuje účinnost přeměny elektřiny ve světlo.

Pro použití světelného zdroje k osvětlování interiérů s trvalým pobytem osob je nutno dosáhnout určité kvality světla zdroje, vyjádřené indexem podání barev, který by měl být větší než 80. V současné době připadají pro osvětlování interiérů v úvahu prakticky pouze žárovky a zářivky.


Tvary kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem.

Standardní žárovky a reflektorové žárovky

Standardní žárovky a reflektorové žárovky jsou nejznámější, nejrozšířenější a také nejméně hospodárné zdroje světla s nejnižší hodnotou měrného výkonu - pouhých 8 až 18 lm/W. Na světlo se tak přemění jen 3-5 % spotřebované energie, zbytek je většinou ztrátové teplo. Reflektorové žárovky se používají pro místní zvýraznění, tedy jako světelný akcent. Instalaci žárovek lze doporučit pouze v místech s krátkodobým a spíše nepravidelným svícením (např. na WC, v komoře atp.).

Halogenové žárovky

Halogenové žárovky mají oproti klasickým až dvojnásobnou životnost a také až dvojnásobný světelný výkon (14-20 lm/W). Uplatní se jako doplňkové bodové osvětlení, pro optické zdůraznění detailu či osvětlení ve speciálních případech. Pozor na nevhodnou montáž - halogenová žárovka je silným zdrojem tepla!

Zářivky

Zářivky patří k účinným zdrojům světla (měrný výkon 40-106 lm/W) a ve srovnání se standardní žárovkou spotřebují pro vyprodukování stejného množství světla jen asi 15-25 % energie. Výhodou je také jejich nízká povrchová teplota. Nevýhodou je pomalejší náběh na plný výkon. Kompaktní zářivky mají trubici i předřadník spojeny v jeden celek. Jejich výměna je proto - oproti zářivkám s odděleným předřadníkem (většina svítidel s lineárními trubicemi), kde se mění jen trubice - dražší. Kompaktní zářivky se vyrábějí jak se závitem E27, tak se závitem E14 a lze je přímo našroubovat do objímek stávajících svítidel.

Žárovky s LED diodami

Žárovky s LED diodami se pro osvětlování používají teprve v posledních letech. Dosud se LED diody používají hlavně jako kontrolky k přístrojům. Hlavní jejich výhody jsou: velmi dlouhá životnost, výborná energetická účinnost, malé rozměry a snadné vytvoření úzkého svazku světla. Často se s nimi proto setkáme jako s náhradou reflektorových halogenových žárovek. Významnou nevýhodou je ale barevné podání - na rozdíl od žárovek, které vyzařují spojité spektrum, je světlo LED diod omezeno na úzkou oblast vlnových délek. Pro dosažení bílé barvy a dobrého barevného podání se proto používá například luminofor nanesený na kryt diody, který část modrého světla přemění na záření v zelené a červené části spektra. Světelný výkon je 40-75 lm/W.

Všeobecné osvětleníEm [lx]Celkový příkon žárovkových svítidel [W]Celkový příkon svítidel s kompaktními zdroji [W]
Obývací pokoj50*24060
Ložnice50*10023
Koupelna1006015
3002 x 402 x 11
WC1006015
Předsíň7524033
Šatna1006015
Kuchyně - pracovní plocha 300** 60 15
Kuchyně - sporák 300** 2 x 40 2 x 7
Kuchyně 100 (300**) 240 Lineární - 36 (2x 36 ***)
 * Předpokládá se místní doplňující osvětlení
** S příspěvkem od všeobecného osvětlení
*** Doporučená hodnota

Porovnání osvětlení jednotlivých místností v bytě pomocí žárovek a kompaktních zářivek. Zdroj: STÚ-E, a.s.

Použitá a doporučená literatura

[1] Srdečný, K., Macholda. F.: Úspory energie v domě. Grada, Praha, 2003.

[2] Máchal, A., Vlašín, M., Smolíková, D.: Desatero domácí ekologie. Rezekvítek, Brno, 2000.

[3] Kol.: Spotřebitelské otázky a odpovědi ekologických poraden. STEP, Brno, 2002.

[4] Tintěra, L. a kol.: Úsporná domácnost. ERA, Brno, 2002.


Informační list ke stažení (PDF, 500 kB)Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 - část A - PROGRAM EFEKT. Za finanční podporu děkujeme České energetické agentuře. Publikace byla vydána také v tištěné podobě.

Autoři textů: EkoWATT - Jiří Beranovský, Monika Kašparová, František Macholda, Karel Srdečný, Jan Truxa, s využitím textu Karla Dvořáčka, STÚ-e, a.s.
© EkoWATT, 2007

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft