Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogJak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech - II.

Ing. Lucie Šancová

11.4.2011

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech


Část 2 -  Výměna zdroje tepla – lokální způsob přípravy TV

Úspory provozních nákladů na přípravu teplé vody lze kromě snížení odebíraného množství vody dosáhnout také změnou zdroje tepla za zdroj jiný, provozně levnější. Výměnou zdroje tepla na přípravu teplé vody lze snížit energetickou náročnost její přípravy a tedy i provozní náklady pro uživatele. Zároveň dojde ke snížení zátěže na životní prostředí při výrobě tepla.
Zdroj tepla může být v bytových objektech centrální pro celý objekt, který připravuje teplou vodu v centrálních zásobnících (viz pokračování série: Část 3 – Výměna zdroje tepla – centrální způsob přípravy TV), nebo lokální v bytech. Příprava teplé vody se v tomto případě zcela decentralizuje a přenese do jednotlivých bytů, čímž zcela odpadnou ztráty v rozvodech po objektu. Jak velké úspory energie lze dosáhnout zefektivněním distribuce teplé vody?
Velká část spotřebované energie pro přípravu teplé vody připadá na ztráty ve vnitřních a vnějších rozvodech. Například v panelových domech obíhá teplá voda stále v cirkulačním rozvodu, aby byla u všech výtokových míst v objektu kdykoliv v požadované teplotě k dispozici. Teplá voda v rozvodech neustále chladne a je třeba ji stále dohřívat zdrojem tepla. Ve chvíli, kdy není teplá voda odebírána ze žádného z výtokových míst, slouží veškeré teplo dodané na přípravu teplé vody pouze k pokrytí ztrát tepla v rozvodech. Ztráty cirkulačního rozvodu se obvykle pohybují mezi 15 a 20 % při časově řízené cirkulaci a kvalitně zaizolovaných rozvodech. Pokud cirkulace běží nepřetržitě a rozvody nejsou rekonstruované, mohou se ztráty pohybovat v rozmezí až 50–90 %. Tento rozvod tedy není z energetického hlediska nijak efektivní. Volbou lokálního zdroje tepla pro přípravu teplé vody veškeré tyto ztráty odpadají.
Lokální způsob přípravy teplé vody přímo v bytech může být například řešen tak, že voda v koupelně je ohřívána pomocí elektrického akumulačního zásobníku a v kuchyni pomocí elektrického průtokového ohřívače umístěného co nejblíže dřezu. Zde lze očekávat investici ve výši přibližně 13 000 Kč na jeden byt s poměrně krátkou dobou návratnosti. Celkovou ekonomickou bilanci navíc příznivě ovlivňuje fakt, že na přípravu teplé vody pomocí akumulačních ohřívačů se vztahuje levnější tarif elektrické energie D25 u kterého je cena elektrické energie v porovnání s běžným tarifem D02 přibližně o 45 % nižší. Ten je možné využívat pro všechny spotřebiče a osvětlení v domácnosti. Lokální příprava teplé vody v bytech je však poměrně neekologické řešení kvůli využití elektrické energie.
Lokálně lze teplou vodu připravovat také pomocí kompaktní větrací jednotky, která současně řeší bytové větrání a přípravu teplé vody. Součástí kompaktní jednotky je lokální rekuperační jednotka a akumulační zásobník teplé vody. Teplá voda je předehřívána tepelným čerpadlem vzduch-voda, který v rámci jednotky odebírá teplo odpadnímu větracímu vzduchu za rekuperací. Tento systém lze tedy využít pouze v bytech, kde je větrání řešeno lokálním systémem s rekuperací tepla. Díky snížení potřeby tepla a eliminaci tepelných ztrát v rozvodech po objektu klesne spotřeba energie pro přípravu teplé vody přibližně o 40 %. Další výhodou je stejně jako v případě lokální přípravy teplé vody v akumulačních zásobnících možnost využití levnějšího tarifu elektrické energie pro domácnost D25. Nevýhodou je prozatím její vysoká pořizovací cena (cca 180 000 Kč včetně instalace potrubí v bytě).

Tento systém je možno použít jen v určitých typech objektů se dvěma vzduchotechnickými stoupačkami, které je nutno izolovat. Opatření tohoto typu je vzhledem k velikosti kompaktní jednotky a vzduchotechnickým rozvodům, které bývají vedeny v podhledech, náročnější na prostor. Přes uvedené nevýhody a nákladnost tohoto opatření se jedná o velmi účinný systém, který při současných trendech zvyšování cen energií najde v budoucnu zřejmě široké uplatnění.

Jestli vás dnešní článek zaujal, nenechte si ujít za týden jeho pokračování Výměna zdroje tepla – centrální způsob přípravy TV


Článek vznikl jako výstup výzkumného projektu VAV-SP-3g5-221-07 - Komplexní rekonstrukce panelových domů v nízkoenergetickém standardu.

Přidat názor

Diskuse


 

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft