Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

EnergoblogZa jak dlouho se vyplatí zateplení domu? Spočítejte si, kolik ušetříte

Karel Murtinger, Nazeleno.cz

11.4.2012

Přinášíme první díl o tom, jak spočítat tepelné ztráty. Výpočet je zdarma a zvládnete ho jednoduše sami. Snadno zjistíte, které topení je pro vás nejlevnější. A naplánujete si, za jak dlouho se vyplatí investice do zateplení.

V našem klimatickém pásmu musíme značnou část roku topit. Kolik peněz za topení zaplatíme, závisí na velikosti domu, teplotě uvnitř i venku a materiálu, ze kterého jsme bydlení postavili.
Každý z nás uvítá, když na vytopení domu i při nízkých teplotách spotřebuje co nejméně energie. To vyjadřuje jediné číslo: výpočtová tepelná ztráta. Jinak řečeno jak velký tepelný výkon, tedy množství tepla za jednotku času, potřebujeme, aby v domě byla předepsaná teplota při určité (opět normou určené) venkovní teplotě.

Chcete dům zateplit? Nevíte čím topit? Spočítejte si ztráty

Vnitřní teplota je nejčastěji 20 °C. Venkovní se liší podle místa bydliště, například v Praze je -12 °C, -15 °C v Českých Budějovicích nebo -18°C v Liberci.
Výpočtovou tepelnou ztrátu je dobré znát, když plánujeme, jak výkonné topení v domě chceme. Do domu s výpočtovou tepelnou ztrátou 20 kW asi nebude vhodný kotel s výkonem 10 kW a naopak. Na ní také závisí, kolik energie na vytápění za rok spotřebujeme. Což se promítne v ceně za topení.
Potřeba tepla za rok, respektive hodnoty po zateplení, rozhodovala třeba o dotaci z programu Zelená úsporám. Hodnota je důležitá i pro zařazení domu do energetických tříd a přidělení energetického štítku. Pomůže nám i při plánování jak dům zateplit a čím topit.

Kdy potřebujete znát tepelné ztráty a spotřebu tepla

1. Když kupujete nemovitost nebo dům či byt pronajímáte. Je rozdíl zaplatit za vytápění ročně 15 tisíc nebo 60 tisíc korun.
2. Když chcete dům zateplit.
3. Když uvažujete o jiném vytápění. Mnoho lidí bylo nepříjemně překvapeno cenou, když místo levného dřeva a uhlí začali používat elektrické přímotopy.

Je dobré spočítat i prostup tepla stavebními konstrukcemi, tedy stěnami, stropy a okny. Budeme vědět, kudy uniká nejvíc tepla a kdy se vyplatí připlatit za stavební materiál. Programy přiblíží i další užitečné údaje: jaká je povrchová teplota stěny či okna nebo jestli se uvnitř konstrukce sráží vlhkost.
Abyste si mohli roční spotřebu tepla a tepelné ztráty spočítat, nemusíte studovat učebnice fyziky. Přesto je užitečné znát pár vzorečků a rozumět tomu, jak co funguje.


Zateplujete? Výpočet tepelných ztrát vám zjednoduší plánování. Foto: Thinkstochphotos.com

Započítejte i úniky tepla při větrání

Teplo přechází z teplejšího objektu na chladnější. V tomto případě je teplejším objektem náš dům a chladnějším jeho okolí. Teplo přechází tam, kde se tato dvě prostředí stýkají. Tedy na obálce domu, kterou tvoří stěny, okna, střecha a podlaha. Proto se výpočtu tepelné ztráty budovy říká „obálková metoda“ a tepelné ztráty se nazývají „ztráty prostupem“.
Významné množství tepla ale uniká i netěsnostmi oken a dveří (ztráta infiltrací) nebo při větrání (ztráta větráním). To je také třeba započítat.

Učebnici fyziky nechte zavřenou, výpočet je jednoduchý

Zjednodušeně lze říci, že tepelné ztráty prostupem jsou přímo úměrné tepelným vlastnostem konstrukce, její ploše a rozdílu teplot na obou stranách konstrukce.
Dá se to stručně shrnout do vzorečku: Qp = U.A.(tin-tout)
Qp je množství tepla, které projde konstrukcí za sekundu, jednotka je W.
U je takzvaný součinitel prostupu tepla, je to konstanta vyjadřující tepelné vlastnosti konstrukce v daných podmínkách, jednotka je W/(m2K). Ve starší literatuře je součinitel prostupu tepla označován k namísto dnes obvyklého U.
A je plocha konstrukce, jednotka je m2.

Kde ale najdeme pro danou konstrukci hodnotu konstanty U (součinitel prostupu tepla)? Například u oken je tato hodnota uvedena v prospektu nebo technickém listu výrobce, pro stará okna použijeme hodnoty z normy.
Někteří výrobci hodnoty udávají i pro stěny. Například firma Heluz v prospektu na cihly HELUZ Family píše: „Toto zdivo s venkovní tepelně-izolační omítkou dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,21 W/m2K.“

Pokud jsme pro stavbu domu použili kupříkladu 200 m2 této stěny a jsme v Praze (teplotní oblast s výpočtovou venkovní teplotou -12°C) a uvnitř domu máme 20 °C, pak dosazením do vzorce vyjde výpočtová teplotní ztráta 0,21.200.(20- (-12))= 1344 W t.j. 1,34 kW.
Pokud hodnotu U neznáme, je možné si ji snadno spočítat. Platí následující vztah U=1/(Ri + R + Re), kde Ri je tepelný odpor přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce, R je tepelný odpor vlastní konstrukce a Re je tepelný odpor přestupu tepla z vnější strany konstrukce.
Pokud se konstrukce skládá z vrstev různých materiálů jako je omítka, cihly, pěnový polystyrén a podobně, pak platí, že celkový tepelný odpor konstrukce R je součet tepelných odporů jednotlivých vrstev. Je to jako v elektrotechnice, tepelné odpory jsou „zapojené do série“.
Jednoduše řečeno: sečteme všechny tepelné odpory, které stojí toku tepla v cestě. U je pak převrácená hodnota celkového tepelného odporu.
Tepelný odpor buď někde najdeme nebo jej jednoduše vypočítáme: R= d/λ. D je tloušťka vrstvy materiálu v m aλje tepelná vodivost materiálu té dané vrstvy.

Tepelnou vodivost materiálu najdeme v tabulkách nebo v tabulce s hodnotami tepelných vodivostí v programu pro tepelné výpočty.

U vzduchové mezery, může se jednat třeba o dutinu mezi trámy stropu, se udává jen její tepelný odpor R, který se ale do tabulky nedá přímo zadat. Takže například u vzduchové mezery ve stropě se z nápovědy dozvíme, že hodnota odporu pro vzduchovou mezeru při toku tepla zdola nahoru je R= 0,16. Pomůžeme si tak, že si prostě ze vzorečku R= d/λ resp. λ=d/R vypočteme ekvivalentní hodnotu λ a tu do příslušné kolonky dosadíme.
Tepelná ztrátu prostupem tepla obálkou domu spočítáme tak, že sečteme tepelné ztráty jednotlivých částí obálky budovy. Naštěstí už nemusíme počítat na papíře ani na kalkulačce. Na internetu si lze hodnoty snadno a zdarma vypočítat.

Přečtěte si: Jak vypočítat tepelné ztráty a dobu návratnosti zateplení, druhý a třetí díl.

Přidat názor

Diskuse


 

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft