Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Výhody nízkoenergetických domůNízkoenergetický dům má oproti "obyčejné" stavbě několik výhod:

 • Menší spotřeba paliva:
  • úspora peněz

   Méně energie = méně výdajů. Tato rovnice platí vždy, bohužel jen výjimečně je závislost mezi úsporami energie a peněz lineární. Typickým příkladem je platba za elektřinu, kdy platíme stálé platby bez ohledu na spotřebovanou elektřinu.

  • přínos pro životní prostředí

   Méně energie znamená i nižší emise i spotřebu surovin. Konkrétní přínos závisí na použitém palivu (jako nejekologičtější palivo se obvykle uvádí dřevo). Zátěž je úměrná spotřebě energie.

  • “pojistka” proti růstu cen paliv

   Tak jako si mnozí platí pojistku pro případ úrazu nebo požáru, i když doufají, že je nic takového nepostihne, je investice do nízkoenergetického domu jakousi pojistkou pro případ vysokého zdražení energií.

  • menší skladovací prostor pro palivo

   To znamená buď úsporu nákladů při stavbě, nebo více prostoru v domě. Při topení dřevem stačí méně práce s přípravou a dopravou paliva.

 • kratší otopná sezóna:
  • Vyšší životnost otopné soustavy

   Méně provozních hodin znamená delší život kotle i dalších komponent.

  • méně práce s obsluhou vytápění

   To platí hlavně v případě, že se topí pevnými palivy.

 • Silné tepelné izolace, využití solárních zisků:
  • Vyšší bezpečnost, nezávislost

   Při výpadku topného systému nebo dodávky paliva nebudou následky tak závažné, jako např. u paneláků, které vyžadují prakticky nepřetržité vytápění. Případné nouzové topení vystačí s menším výkonem. Má-li být dům bezpečný i proti výpadku elektřiny, musí mít fotovoltaický systém pro napájení oběhových čerpadel, ventilátorů atd.

  • Tepelná pohoda

   Dobře izolované stěny a kvalitní okna jsou teplejší. Snižuje se podíl tepla, které člověk ztrácí sáláním, což způsobuje, že lidé se v takových místnostech cítí lépe. Studený průvan od okna, ledová podlaha neexistují.

  • Ochrana proti hluku

   Tepelné izolace obvykle fungují i jako izolace proti hluku. Pokud jsou použita okna s trojitým zasklením, je útlum hluku vyšší. Rovněž případná zimní zahrada hlukově chrání přilehlou stěnu a okna.

Kdy je dům nízkoenergetický ?

Je zřejmé, že by mělo jít o dům s nízkou spotřebou energie. Ve srovnání s novostavbami podle současných norem jde o spotřebu zhruba poloviční, ve srovnání se starší výstavbou jde o spotřebu třetinovou i nižší.

Spotřeba energie na vytápění

V ČR nejsou nízkoenergetické domy zatím nijak jasně definovány. Mezi odbornou veřejností je zvykem pokládat za nízkoenergetický takový dům, jehož roční spotřeba na vytápění je nižší než 50 kWh na metr čtverečný vytápěné podlahové plochy. Tato plocha je přitom definována různě.

V ČR a Švýcarsku se započítává i plocha, kterou zabírají stěny

V Německu se započítává pouze čistá plocha místností

Spotřeba energie na vytápění se chápe jako množství energie v palivu, které je nutno do budovy přivést pro pokrytí tepelných ztrát prostupem a větráním. Jsou-li tyto ztráty částečně kryty pasivními solárními zisky a zisky od osob a domácích spotřebičů, spotřeba se příslušně sníží. Ve spotřebě jsou logicky započítány i ztráty účinností zdroje tepla. Z tohoto důvodu se často používá tepelné čerpadlo, jehož účinnost je 300% i více.

více o tepelných čerpadlech

Chceme-li posoudit tepelně-izolační vlastnosti budovy, můžeme se zajímat o průměrný součinitel prostupu tepla U [W/m2.K]. Čím je nižší, tím méně tepla uniká z domu stěnami a okny. U domů, které mají velké prosklené plochy pro pasivní využití solární energie, však součinitel U narůstá, ačkoli budova potřebuje energie méně.

České norma ČSN 730540 posuzuje budovu podle tepelné charakteristiky q [W/m3.K], tedy podle velikosti tepelné ztráty. Pokud jsou při výpočtu zohledněny i solární zisky, platí hodnoty redukované (qred,N). Přitom se zohledňuje tvar a velikost budovy, vyjádřené poměrem plochy obálky budovy k obestavěnému objemu. Pro menší a členitější budovy jsou kritéria mírnější.

qc,N
[W/m3.K]
qred,N
[W/m3.K].
An/Vn přípustná požadovaná doporučená přípustná požadovaná doporučená
0,2 0,48 0,35 0,28 0,37 0,24 0,17
0,3 0,60 0,43 0,34 0,48 0,31 0,23
0,4 0,70 0,50 0,40 0,57 0,38 0,29
0,5 0,79 0,56 0,45 0,66 0,44 0,33
0,6 0,86 0,62 0,49 0,73 0,49 0,38
0,7 0,93 0,67 0,53 0,80 0,54 0,41
0,8 0,99 0,71 0,57 0,85 0,58 0,45
0,9 1,05 0,75 0,60 0,91 0,62 0,48
1,0 1,10 0,79 0,63 0,96 0,65 0,50
hodnoty tepelné charakteristiky podle ČSN 730540

Naproti tomu vyhláška 291/2001 Sb. hodnotí budovy podle spotřeby energie. Přitom opět zohledňuje tvar a velikost budovy.

geometrická charakteristika A / V měrná spotřeba tepla eVN [kWh/m3.rok] měrná spotřeba tepla eVA [kWh/m2.rok]
0,2 25,8 80,6
0,3 28,4 88,8
0,4 31,0 96,9
0,5 33,6 105,0
0,6 36,2 113,1
0,7 38,9 121,6
0,8 41,5 129,7
0,9 44,0 137,5
1,0 46,7 145,9

požadované hodnoty měrné spotřeby tepla podle vyhl. 291/2001 Sb.

Je zřejmé, že tentýž dům postavený v Krušných Horách bude mít vyšší spotřebu než v případě, že by stál v Polabí. Proto vyhláška 291/2001 Sb. hodnotí domy podle spotřeby, vypočtené pro průměrnou venkovní teplotu +3,8 °C a 242 dnů vytápěcího období. Je možné porovnávat i výpočtové hodnoty podle ČSN 730540 stanovené pro tzv. jednotné klimatické podmínky, tj. venkovní výpočtovou teplotu - 15°C a pro charakteristické číslo budovy B = 8 Pa0,67.

Spotřeba energie na ohřev vody

Spotřeba vody závisí na počtu obyvatel domu a jejich chování. Proto je obtížné stanovovat zde nějaké standardy; kritéria pro nízkoenergetické domy v ČR tuto spotřebu nezohledňují. Je však známo a v praxi velmi dobře ověřeno, že solární systémy s kapalinovými kolektory pokryjí 50 - 70% celoroční spotřeby energie pro TUV. Proto by měl být solární systém povinným atributem nízkoenergetického domu. Může se však stát, že tepelné čerpadlo nebo kotel na dřevo dokáží vodu ohřát velmi levně, takže se investice do solárního systému nevyplatí.

více o solárních systémech

Podpora ČEA v minulých letechKritéria ČEA pro nízkoenergetický rodinný dům
1997 spotřeba energie na vytápění a TUV menší než
5,5 MWh/200m3.rok
200 m3 je tzv. měrný byt Při světlé výšce bytu 260 cm je kritérium = 74 kWh/m2.rok, včetně energie pro TUV
1998 spotřeba energie na vytápění menší než
5,5 MWh/200m3.rok
200 m3 je tzv. měrný byt Při světlé výšce bytu 260 cm je kritérium = 74 kWh/m2.rok
1999 spotřeba energie na vytápění menší než
5,0 MWh/200m3.rok
200 m3 je tzv. měrný byt Při světlé výšce bytu 260 cm je kritérium = 67 kWh/m2.rok
2000 qc qc,N doporučená = 58 až 131 kWh/m2.rok (v závislosti na geo-metrické charakteristice budovy An/Vn)
2001 qred qred,N doporučená = 35 až 106 kWh/m2.rok (v závislosti na geo-metrické charakteristice budovy An/Vn)

Počet žádostí (přihláše-ných projektů) Z toho vyhovující žádosti Z toho podpoře-ných projektů Z toho je již uzavřeno *) - stav v září 2001 Celkem poskytnutá částka Podíl z prostředků poskytnutých ČEA v daném roce
1998 70 50 24 7 5,158 mil. Kč 1,5 %
1999 39 35 13 5 2,375 mil. Kč 0,8 %
2000 3 3 3 1 0,660 mil. Kč 0,3 %
2001 10 2 0 0 0
celkem 122 90 40 8,192 mil. Kč
*) Dokud podpořený projekt není uzavřen, může dojít k vrácení již přiznané podpory
Tabulka: podpora poskytnutá ČEA pro nízkoenegretické rodinné domky

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft