Energetika.cz .:. Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat...

Mapa portálu RSS Databáze firem Hestia Reklama Provozovatel

Energoblog
Certifikace Breeam In Use "Outstanding" pro Logistické centrum Lidl v Buštěhradě.

V první části hodnotícího procesu získala budova známku “Excellent”, díky čemuž spadá do horních 10 % hodnocených budov. V druhé části hodnocení BREEAM dosáhla budova LC Buštěhradu dokonce nejvyššího stupně “Outstanding”, což odpovídá 1 % nejlepších budov a představuje tak zcela výjimečný výsledek i v mezinárodním srovnání.

6. 10. 2022

Spotřeba elektrické energie domácností, predikce a potenciální úspory pomocí BACS

Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: elektrické vytápění – pokles měrné spotřeby o 22 %, ohřev teplé vody – pokles měrné spotřeby o 18 %, ostatní spotřeby – pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 2 ...

Miroslav Haluza, Jan Macháček, TZB-info

7.5.2012

Štve vás smrad z výfuku a drahý benzin? Tankujte bio

Myslete na přírodu a čerpejte na benzinkách zelená paliva. Potřebujete sice víc litrů, ale ušetříte na daních a pojedete levněji. Také zamoříte méně vzduchu. Biopaliva u nás prodává už téměř dvě stě pumpařů. Přestavba auta stojí asi šest tisíc korun. Biopaliva tankujeme do nádrží aut vlastně všichn ...

Michal Singr, Nazeleno.cz

12.4.2012

Za jak dlouho se vyplatí zateplení domu? Spočítejte si, kolik ušetříte

Přinášíme první díl o tom, jak spočítat tepelné ztráty. Výpočet je zdarma a zvládnete ho jednoduše sami. Snadno zjistíte, které topení je pro vás nejlevnější. A naplánujete si, za jak dlouho se vyplatí investice do zateplení. V našem klimatickém pásmu musíme značnou část roku topit. Kolik peněz z ...

Karel Murtinger, Nazeleno.cz

11.4.2012

INTERSOLAR 2011 - největší evropský solární veletrh v Mnichově

Intersolar 2011  - největší evropský solární veletrh v Mnichově. Solární termické systémy moc vidět nebyly, zabíraly sotva desetinu výstavní plochy. Vystavovaly zejména asijské firmy, a to nejrůznější typy trubkových vakuových kolektorů. Možná, že u plochých kolektorů se už nedají očekávat žádné p ...

Ing. Karel Srdečný

20.6.2011

Vyšší výroba fotovoltaických elektráren nemusí být důvodem k optimismu

Úvod Při plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) je klíčové stanovit, kolik elektřiny dodá do sítě. Při návrhu se používají různé modely, které mají jednu zásadní vlastnost: počítají dopadající sluneční energii jako průměr předchozích let. Přitom je zřejmé, že slunce svítí pokaždé trochu jinak. Pro ...

Ing. Karel Srdečný

10.6.2011

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech - III.

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech Část 3 -  Výměna zdroje tepla – Centrální způsob přípravy TV Výměna stávajícího centrálního zdroje tepla pro přípravu teplé vody v bytovém objektu za zdroj provozně levnější může rovněž přinést významnou úsporu provozních nákladů. ...

Ing. Lucie Šancová

18.4.2011

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech - II.

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech Část 2 -  Výměna zdroje tepla – lokální způsob přípravy TV Úspory provozních nákladů na přípravu teplé vody lze kromě snížení odebíraného množství vody dosáhnout také změnou zdroje tepla za zdroj jiný, provozně levnější. Výměnou zd ...

Ing. Lucie Šancová

11.4.2011

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech - I.

Jak uspořit náklady na přípravu teplé vody nejen v bytových domech Část 1 -  Snižování spotřeby teplé vody na straně uživatele Při hledání úspor provozních nákladů v bytových objektech se v první řadě zaměřujeme na úspory nákladů na vytápění. Toho lze dosáhnout snížením tepelné ztráty objektu zate ...

Ing. Lucie Šancová

3.4.2011

Stará se stát dostatečně o úspory energie ve veřejných budovách?

Stará se stát dostatečně o úspory energie ve veřejných budovách? Zákon o hospodaření energií již v roce 2000 zavedl pro velkou část veřejných budov povinnost energetického auditu. Audit navrhnul možnosti úspor a doporučil ty ekonomicky efektivní. Pokud provozovatel budovy měl a má  zájem spotř ...

Karel Srdečný

23.2.2011

Teplárny se připravují na skokové zdražení uhlí

TEPLÁRNY SE PŘIPRAVUJÍ NA SKOKOVÉ ZDRAŽENÍ UHLÍ Teplárenské společnosti se připravují na výrazné zdražení hlavní vstupní suroviny – uhlí a to už od počátku příštího roku. Podle oficiálních údajů má ke zražení suroviny (uhlí) dojít v roce 2012 a 2013, což se okamžitě projeví na finálních cenách ...

Mgr. Tomáš Drápela

5.10.2010

Příčiny neefektivního využívání energií ve výrobních a obchodních budovách

V poslední době se mnoho firem snaží najít potenciál úspor ve spotřebě energií. Příspěvek se zabývá nejčastějšími příčinami neefektivního využívání energií v budovách určených pro výrobu a obchod. Následující odstavce vycházejí z praktické zkušenosti EkoWATTu při analýzách energetiky budov. Velmi ...

František Macholda

13.11.2009

Úspory energie u objektů napojených na CZT - proč se nemusí dostavit očekávané úspory nákladů na vytápění?

V současné době je žhavým tématem zateplování budov. Vhodnou kombinací opatření lze snížit potřebu tepla na vytápění o desítky procent a investoři si slibují, že o stejnou hodnotu klesnou i náklady na vytápění. Často se však dostavuje zklamání, protože poklesu provozních nákladů není dosaženo. Jed ...

František Macholda

13.8.2009

Rozúčtování nákladů na vytápění bývají zcela nevěrohodná

Článek je určen především pro statutární orgány bytových družstev, ale může být užitečný i pro jednotlivce, kterým nejsou příliš jasné důvody, proč mezi domácnostmi existují tak příkré rozdíly v nákladech na vytápění, a chtějí se nad touto problematikou hlouběji zamyslet. Vyhláška o rozúčtování ná ...

8.7.2009

Zelená úsporám: nestandardní standardy

V programu Zelená úsporám narazíme na pojem „pasivní standard“. Ten je zde definován potřebou tepla na vytápění max. 20 kWh/m2, požadavkem na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy max. 0,22 W/m2.K a požadavkem na těsnost budovy h50 ≤0,6 h-1 (platí pro rodinné domy). Odborná veřej ...

Karel Srdečný

7.5.2009

Rozúčtování nákladů na vytápění pod drobnohledem

Článek se opírá o zkušenosti z rozúčtování nákladů na vytápění v družstevním domě, ve kterém bydlím. Problémy, se kterými se zde potýká, mají nicméně obecný charakter a více či méně úspěšně s nimi zápasí většina ostatních družstevních domů. V popisovaném případě jde o věžák s 98 bytovými jednotkami, ...

Otakar Klokočník

10.2.2009

Ekolist: V bytě s kvalitními okny se musí větrat

Výměna oken je jedním z častých opatření využívaných při rekonstrukci panelových bytových domů. Kromě úspory energie a zlepšení tepelné pohody však může přinést i určité problémy - zvýšenou vlhkost, vydýchaný vzduch a plísně. Jak těmto problémům předejít? Řešení otázek souvisejících s energeticky ús ...

28.1.2009

Výkupní ceny elektřiny u nových větrných a fotovoltaických elektráren v příštím roce klesnou

Energetický regulační úřad koncem listopadu zveřejnil cenové rozhodnutí na rok 2009. Noví investoři do větrných a fotovoltaických elektráren, kteří zahájí provoz po 1. lednu příštího roku, musí počítat s poklesem minimální výkupní ceny oproti cenám v letošním roce. V případě těchto nových zdrojů kle ...

Karel Srdečný

8.12.2008

HESTIA pomáhá s řešením energetických úspor v rodinném domě

Na adrese http://hestia.energetika.cz byla zveřejněna nová verze programu HESTIA VIVID, který slouží pro navrhování a vyhodnocení opatření na úspory energie v rodinném domě. Program umožňuje rychlé porovnání různých variant řešení z hlediska celkových nákladů na opatření, celkové roční úspory ener ...

Monika Kašparová

5.12.2008

Upozornění pro ekocentra žádající o dotaci z Operačního programu Životní prostředí

Neziskové organizace, zabývající se environmentálním vzděláváním, výchovou, osvětou a poradenstvím mají nyní možnost získat peníze z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). V současnosti je otevřena 4. výzva pro projekty, které se týkají rekonstrukcí zdrojů tepla a výstavby či rekonstrukce ...

Karel Srdečný

22.10.2008

Co lze čekat od energetického štítkování budov?

Kupujeme-li chladničku, je pro nás z hlediska spotřeby energie spolehlivým ukazatelem energetický štítek spotřebiče. Náklady na provoz jsou při rozhodování důležité, proto má mnoho elektrospotřebičů energetický štítek povinně. Také u automobilů je spotřeba paliva povinně udávána v dokumentaci a leck ...

Karel Srdečný

7.7.2008

Energetické průkazy budov - nová povinnost pro vlastníky nemovitostí

REKLAMA: Loňská novela zákona 406/2006 Sb. o hospodaření energií přinesla novinku - průkaz energetické náročnosti budov. Co to je a co z toho vyplývá pro vlastníky budov, včetně obcí? Vzorem je energetický štítek spotřebiče Na počátku stál dobrý úmysl. Průkazy budov jsou obdobou en ...

František Macholda

14.2.2008

Bariéry rozvoje nízkoenergetické výstavby

Energetická úroveň nových budov stavěných v České republice vůbec není uspokojivá. I když jsou dodržovány příslušné normy, výsledkem nejsou úsporné budovy. Důvodem nízké kvality staveb je podceňování projektové přípravy, lpění na zaběhnutých praktikách a nezájem architektů o pozdější provozní náklad ...

František Macholda

6.2.2008

Úspory elektřiny v domácnosti

Nejvíce energie běžná domácnost spotřebuje na vytápění (zhruba 50-80 %). Ani zbývající spotřeba energie na ohřev vody (15-30 %) a domácí spotřebiče (10-20 %) není zanedbatelná. I zde lze ušetřit nemalé peníze. Z velké části jde totiž o elektřinu, která patří mezi nejdražší druhy energie. Počet spotř ...

Monika Kašparová

14.1.2008

Solární výroba elektřiny v Evropě: Rostou investice i velikost elektráren

Jedna z největších solárních elektráren na světě byla letos spuštěna v Portugalsku. S instalovaným výkonem 11 MW má uspokojit spotřebu elektřiny osmi tisíc portugalských domácností. Podobných zařízení bylo za poslední rok v Evropě zprovozněno hned několik. Přestože ideální sluneční podmínky mají již ...

Jiří Beranovský, Monika Kašparová

10.12.2007

Z rebela obchodníkem

V německém městečku Schönau ve Schwarzwaldu používají všichni jen elektřinu z obnovitelných zdrojů. Jak k tomu došlo? Po černobylské katastrofě hodně lidí zanevřelo na atomovou energii. Několik lidí v Schönau až tak dalece, že časem založili vlastní společnost Elektrizitätswerke Schönau - EWS, je ...

Karel Srdečný

18.10.2007

Veřejná budova jako pasivní dům

Pasivní dům ve srovnání s běžnou budovou spotřebuje ročně zhruba jen desetinu tepla na vytápění. Kromě výrazné úspory nákladů na provoz je přínosem i zlepšení životního prostředí - v případě českého venkova často i snížení lokálního znečištění ovzduší. Zkušenosti ze zahraničí i z několika českých ob ...

Karel Srdečný

2.10.2007

Rekonstrukce domu: jak ušetřit energii i peníze

Důvodů pro rekonstrukci domu je obvykle více, v poslední době k nim často patří i rostoucí náklady na energie. Řada opatření, která můžeme v zájmu úspor energie během rekonstrukce učinit, se nám vyplatí i ekonomicky. Vzhledem k rostoucím cenám energií to začíná platit i pro nákladnější opatření, jak ...

Karel Srdečný

14.9.2007

Energeticky úsporný dům: jak na to

Ceny energií stále rostou. Proto se stále častěji setkáváme se zájmem o výstavbu nízkoenergetických či jinak energeticky úsporných domů. Řada architektů i stavebních firem takové domy již dnes nabízí. Bohužel, leckdy má dům nízkou spotřebu jen na křídovém papíře reklamního letáku. Ve skutečnosti tom ...

Karel Srdečný

12.8.2007

Optimální vytápění domů s nízkou spotřebou

Stále více stavebníků si uvědomuje, že stavět dům s vysokou spotřebou energií není prozíravé. Jestliže někdo staví dům, aby nemusel již nikomu platit nájemné, měl by se zabývat i tím, kolik bude platit za energie. Málokdo si uvědomuje, že byt v bytovém domě má vždy nižší spotřebu než stejně velký by ...

Karel Srdečný

23.7.2007

Veřejné budovy: sledovat pouze investiční náklady se nevyplácí

V jisté obci zrekonstruovali školu. Nová fasáda září do okolí a starostu každý chválil. Pak ale přišly účty za energie. A byly vyšší než před rekonstrukcí! Starosta ve snaze ušetřit, přinutil projektanta, aby porušil normu a starou cihlovou zeď nezateplil. Okna jsou sice nová, ale moc dobře neizoluj ...

Karel Srdečný

2.7.2007

Ekologická daň: Jak snížit náklady na vytápění

Od začátku roku 2009 zřejmě pocítíme novou ekologickou daň, která má zdražit neekologická paliva a energie. Od daně bude osvobozeno ekologičtější vytápění plynem pro domácnosti, stejně jako obnovitelné zdroje a energie z nich vyrobená. Uhlí má v důsledku nového zdanění zdražit zhruba o 10 procent, e ...

Monika Kašparová

27.6.2007

Energie z biomasy: celá řada možností

Biomasa je učený termín pro hmotu organického původu, ze které je možno získat energii. Z obnovitelných zdrojů má biomasa největší potenciál. Je to pochopitelné, vždyť hlavně dříví pohánělo celou lidskou civilizaci až do poloviny 19. století. Kvalita paliva Energie biomasy je vlastně energie Slu ...

Karel Srdečný

20.6.2007

Energeticky soběstačný dům – realita či fikce?

Na první pohled je to lákává myšlenka – postavit dům tak, abychom se navždy zbavili účtů za energie. Samozřejmě s veškerým komfortem současnosti.Před vlastním rozhodnutím je však nutno si ujasnit, zda chceme dům skutečně nezávislý – tedy takový, který vůbec není připojen k elektrické síti, případně ...

Karel Srdečný

8.6.2007

Úspory energie v kancelářské budově

V malých a středních podnicích jsou náklady na vytápění často opomíjenou záležitostí. Ve srovnání s mzdovými náklady jde zpravidla o položku tak nízkou, že je „pod rozlišovacími schopnostmi“ manažera. V rámci zvyšování konkurenceschopnosti se však hledají nejrůznější cesty ke snížení nákladů a úspor ...

Karel Srdečný

10.5.2007

Jak se vyrovnat se zdražováním energií? Snížit jejich spotřebu.

Ceny energií a paliv od roklu 1990 neustále rostou. Výjimkou jsou pouze krátkodobé poklesy cen, které jsou však záhy překonány dalším zdražením. Netýká se to jenom České republiky, jde o dlouhodobý celoevropský a celosvětový trend daný situací na světových trzích ropy a dalších energetických zdrojů. ...

František Macholda

2.1.2007

Black-outu lze předejít decentralizací energetických zdrojů

Minulý týden postihl západní Evropu rozsáhlý výpadek elektřiny, tak zvaný black-out. Podobný výpadek nastal v ČR v létě, kdy byla na několik hodin část republiky bez proudu. V rizikové situaci jsme se však ocitli například i v lednu letošního roku. K black-outu tehdy nakonec nedošlo jen díky brilant ...

Karel Srdečný

10.11.2006

Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákonem č. 177/2006 Sb. ze dne 29. března 2006 byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb. o hosopdaření enrgií. Tato novela je ke stažení zde: http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb061-06.pdf. ...

Antonín Lupíšek

5.5.2006

Nízkoenergetický dům snadno a rychle aneb jak fixlovat při výpočtech

Zájem o domy s nízkou spotřebou energie se projevuje i v tom, že nízkoenergetické domy v ČR staví každý, kdo udrží v ruce zednickou lžíci nebo hřebíky a kladivo. Cílem firmy je uspokojit zákazníka a získat zakázku, cílem investora je neprotopit majlant. Jak ale poznat, který dům je lepší než jiný? ...

Karel Srdečný

10.4.2006

Státní dotace na tepelná čerpadla, kotle na biomasu a solární systémy pro fyzické osoby

Dnem 15. března 2006 otevřel SFŽP ČR příjem žádostí do národních programů. V rámci programů 1.A (investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby) a 4.A (investiční podpora vytápění rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osob ...

Michal Sládek

31.3.2006

SOLNET - Projekt mezinárodního doktorského studia v oboru Solární vytápění a chlazení

SOLNET - Projekt mezinárodního doktorského studia v oboru Solární vytápění a chlazení V září roku 2006 začíná první mezinárodní projekt koordinovaného doktorského studia a výzkumu v oblasti Solárního vytápění a chlazení s názvem SOLNET (zkrácený název pro Solární síť). Jde o evropský projekt v rám ...

15.2.2006

Dotaz - Jak zabránit strakapoudům v ničení lidských obydlí?

Jak zabránit strakapoudům v poškozování lidských staveb? Řešení výše popisovaného problému je velice obtížné. To i přesto, že se s podobným problémem, kdy strakapoudi a jejich příbuzní ničí dřevěné sruby, obložení budov, tepelné izolace, ale třeba i satelitní antény setkáváme po celém světě a poměr ...

29.11.2005

Plánování OZE v ČR v kontextu státní energetické koncepce a EU

Anotace: příspěvek se zabývá současným stavem v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) a současné Státní energetické koncepce (SEK) s ohledem na vstup do EU, zabývá se aspekty systémového plánování s ohledem na vizi strategických cílů a volby vhodných prostředků k dosažení těchto cílů. Pokud se ...

Jiří BERANOVSKÝ, Jan TRUXA

23.10.2005

Jak vidíme růst cen energií

Trh s energiemi je stále v pohybu a je (bohužel) ovlivňován stejně jako trhy s ostatními komoditami. O tom jsme se přesvědčili na vlastní kůži v těchto dnech. Česká republika je od katastrofy v USA vzdálená tisíce kilometrů, ale přesto nás zasáhla velmi rychle zvýšením cen ropných výrobků a zemního ...

Jan TRUXA

18.10.2005

Zaslat odkaz na tuto sekci přátelům...

Zpět Zpět na přední stranu

Doporučujeme
Komerční sdělení
Náš e-shop

Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách

obrázek - Energetický management pro energetické manažery ve školství a sociálních službách Publikace je určena správcům budov a energetických hospodářství v sociálních službách, školách a dalších budovách v majetku obcí. Stručným a jednoduchým způsobem poskytuje návod, jak sledovat a vyhodnocovat spotřeby energií a návody, jak zamezit zbytečným spotřebám a tedy i zbytečným výdajům na energie, kde a jak hledat provozní úspory.

Zobrazit všechny publikace

Nejčtenější
Komerční sdělení

Energetika.cz 2024 © Všechna práva vyhrazena Provozovatelem toho serveru je Ekowatt.

Původní Webdesign & engine navrhl TrPe - Lucifer.czPřestavba a správa LMsoft